" *လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ ေမြးလာကတည္းက လူတိုင္းရျပိးသားျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုတာလဲ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တိုက္ယူမွရမယ္။ မညီမွ်မႈနဲ႕မတရားမႈဆိုတာအဆိုးရြားဆံုးအၾကမ္းဖက္မႈပဲ။ အမွန္တရားနဲ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္မႈဟာျမင့္ျမတ္တယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္သို႕မဟုတ္ေသျခင္းတရားသာငါ့ကိုေပးပါ။*"

Monday, September 28, 2009

ရခိုင္႐ိုးမမွာ ရွားပါးလိပ္ ေတြ႕ရိွ


ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ျခမ္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာေတာင္ထဲမွာ ကမၻာ့ရွားပါး လိပ္မ်ဳိးစိတ္ကို သိပၸံပညာရွင္ေတြ ေတြ႕ရိွခဲ့ပါတယ္။ အခံြ အညိဳေရာင္ ရွားပါးလိပ္မ်ဳိးစိတ္ ၅ ေကာင္ကို နယူးေယာက္ အေျခစိုက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕က သိပၸံပညာရွင္ အုပ္စုတစုက ရခိုင္႐ိုးမထဲက ေဘးမဲ့ေတာအုပ္ထဲမွာ စူးစမ္း သုေတသန လုပ္ေနစဥ္မွာ ေတြ႕ရိွခဲ့ၾကပါတယ္။

၁၀ လက္မနီးပါးရွိတဲ့ ရွားပါးလိပ္ေတြကို ရခိုင္႐ိုးမ ေတာေတြထဲမွာ ေမလက ေတြ႕ရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိပ္မ်ဳိးစိတ္ကို ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းက တ႐ုတ္ အစားအေသာက္ေစ်းတခုမွာ ေရာင္းခ်ေနတာ မေတြ႕ရခင္အထိ ဒီလိပ္မ်ဳိး တုံးသြားၿပီလို႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူေတြက ထင္ခဲ့ၾကတာပါ။

ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္ေတြကို တရားမ၀င္ ဖမ္းဆီးေရာင္းခ်မႈေတြေၾကာင့္ အာရွလိပ္မ်ဳိးစိတ္ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ မ်ဳိးတုံးကုန္ၾကတယ္လို႔ သိပၸံပညာရွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။
ေနာင္ေနာင္

0 comments:

ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႕
ေရာင္ျခည္ဦး- အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ | Edit (Ycowa) Temples By