" *လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ ေမြးလာကတည္းက လူတိုင္းရျပိးသားျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုတာလဲ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တိုက္ယူမွရမယ္။ မညီမွ်မႈနဲ႕မတရားမႈဆိုတာအဆိုးရြားဆံုးအၾကမ္းဖက္မႈပဲ။ အမွန္တရားနဲ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္မႈဟာျမင့္ျမတ္တယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္သို႕မဟုတ္ေသျခင္းတရားသာငါ့ကိုေပးပါ။*"

Friday, September 4, 2009

တတိယအႀကိမ္သံဃာ့ထုသပိတ္ကံေဆာင္ျခင္း စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ရန္ ပံုစံ(၄)မ်ဳိး
Thursday, September 3, 2009
3.8.09 sep

ၾသ၀ါယစရိယဆရာေတာ္ႀကီးမွအာမခံဦးစီး၍ သိမ္အတြင္း၌ ပ၀ါရဏာအၿပီးဆက္လက္ ကံေဆာင္ျခင္းႏွင့္ထိုင္သပိတ္တိုက္ပြဲေဖာ္ျခင္း။
သံဃာထုအင္အား (၅၀၀-၁၀၀၀)ခန္႔ျဖင့္ ၿမိဳ ႔တစ္ခုတြင္ သိမ္ႀကီးတစ္ခု အား စုေပါင္း ၀င္ေရာက္၍ သပိတ္ကံေဆာင္ၿပီး ထိုင္သပိတ္ဆင္ႏြဲျခင္း (သို႔)လမ္းေလွ်ာက္ေမတၱာပို႔သပိတ္ကံေဆာင္ျခင္း။
ရဲရင့္စြာျဖင့္တစ္ပါးတည္းဦးေဆာင္တိုက္ပြဲေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ကိုယ္ေတာ္မ်ားမွ သိမ္တစ္ခုတြင္တစ္ပါးဆီတာ၀န္ယူ၍ ပ၀ါရဏာအၿပီး အျခားသိမ္မ်ားရွိ သံဃာမ်ားနည္းတူ ေ၀ဌေပးလိုက္သည့္ကမၼ၀ါစာမ်ား ဖတ္ၾကားရန္ ေၾကျငာၿပီး စတင္ ဖတ္ၾကား ၍သိမ္တြင္းရွိ သံဃာထုကို ဖိတ္ေခၚကံေဆာင္ျခင္း၊ ဆက္လက္၍ သံဃာထု ပါ၀င္မႈေပၚမူတည္၍ သံဃာထုဆႏၵႏွင့္အညီ ထိုင္သပိတ္ျပဳျခင္း၊
လမ္းေလွ်ာက္ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔ျခင္း၊ ဘုရားေစတီပုထိုးမ်ားေပၚတြင္ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သျခင္း။
၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေအာက္တို႔ဘာ (၃)ရက္ေန႔တြင္ မိမိတို႔သံဃာထုရွိ ဦးေဆာင္သံဃာမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္မည့္ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ ႀကီး မ်ားအား စစ္မိစာၦမ်ားမွ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းထား ပါက ပူးေပါင္းပါ၀င္ဆင္ႏြဲမည့္ ကိုယ္ေတာ္မ်ားမွ မိမိေက်ာင္းဌာနမ်ားတြင္ သပိတ္ကံေဆာင္ ၍ ေနစဥ္႔ ဘုရား ေစတီပုထိုးမ်ားသို႔ ခီ်တက္ လမ္းေလွ်ာက္ ေမတၱာပို႔သျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ ျပန႔္ျပန္႔ ေန႔စဥ္ဆင္ႏြဲျခင္းျဖင့္ သပိတ္ကံ အရွိန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
မွတ္ခ်က္ -အထက္ပါ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္မႈ ပံုစံ(၄)မ်ဳိးအတြက္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ပါ၀င္ ဦးေဆာင္မည့္ သံဃာမ်ားမွေသခ်ာတိက်စြာ သတ္မွတ္၍ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေအာက္တို႔ဘာ (၃)ရက္ မတိုင္မွီမည့္သည့္ၿမိဳ ႔ မည္သည့္သိမ္တြင္ မည္သို႔ေသာပံုစံျဖင့္၊ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ကိုအဖြဲခြဲဦးေဆာင္တာ၀န္ရွိသံဃာမ်ားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ
သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႔ႀကီး၏ ဆက္သြယ္ေရး တာ၀န္ခံမ်ားဆီသို႔အေၾကာင္းၾကားေပးပို႔ပါရန္ ေလွ်ာက္ထား
အပ္ပါသည္ ဘုရား…

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာရဟန္းပ်ိဳသမဂၢႏွင့္ သံဃာ့သာမဂၢီအဖဲြ ႔


သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႔ခဲြမ်ားဖဲြ႔စည္းပုံအဖြဲ႔ခြဲ (၅) ထန္းတပင္ၿမိဳ႕၊ရန္ကုန္တုိင္း
၁။ ဦးေခမာသီရိ
၂။ အရွင္သာဂရ
၃။ အရွင္၀ိသုဒၶရ
၄။ ဦးေတဇဘိဝံသ
၅။ ဦးေမတၱာစာရ
၆။ အရွင္ကုသလ
၇။ ဦးအိျႏၵိယ
၈။ ဦးေသာမ
သံဃာ့ တပ္ေပါင္းစုအဖဲြ႔ခဲြအမွတ္(၅) ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ကုိ အသစ္ တုိးခ်ဲ႕ဖဲြ႕စည္းလုိက္ပါသည္။ ယခုတုိးခ်ဲ႕ဖဲြ႔စည္းလုိက္ေသာ သံဃာ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ဦးေဆာင္ကာ တတိယအႀကိမ္ သံဃာ့သပိတ္ ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
လာမည့္စက္တင္ဘာႏွစ္ပတ္လည္ ၂၀ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ (နအဖ) စစ္အစုိးရအား ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစ ုအဖဲြ႔ႀကီးမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေၾကျငာခ်က္ကုိ သံဃာတပ္ေပါင္းစု အဖဲြ႔ခဲြမ်ားမွ ဖတ္ၾကားကာသတင္းဌာနမ်ားသို႔ ေပးပုိ႔၍၎၊
ဌာနဆုိင္ရာအသီးသီးသုိ႔လိပ္မူတပ္၍၎ ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ခ်မွတ္ထားေသာ ၀ိနည္းဥပေဒေတာ္ႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ထားေသာ သံဃာ့အားလုံး စုေပါင္းညီညြတ္မႈ
အထိမ္းအမွတ္ သံဃာသပိတ္ကုိ အားလုံးပါ၀င္ဆင္ႏြဲၾကရန္ သံဃာေတာ္မ်ားအားလုံးတြင္ တာ၀န္ကုိယ္စီရွိၾကပါသည္။
မိမိတုိ႔ က်ရာတာ၀န္ကုိ မပ်က္မကြက္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ ရုိေသစြာေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။
သံဃာေတာ္မ်ားအားလုံးသေဘာတူေဆာင္ရြက္ထားေသာသံဃာကိစၥကုိမလုိက္နာပဲဆန္႔က်င္ကာနအဖစစ္အစုိးရႏွင့္ဆက္လက္ေပါင္းသင္းေသာသံဃာေတာ္မ်ားကုိသံဃာထုတစ္ရပ္လုံးမွ ဘဲြ႔အမည္………မိဘအမည္……….ေက်ာင္းတုိက္အမည္……………..ၿမိဳ႕ရြာအမည္မ်ားထုတ္ျပန္ကာ
ပကာသနီယကံျပဳကာ သံဃာအျဖစ္မွက်ဥ္ဖယ္ လုိက္ေၾကာင္းႏွင့္ျပည္သူလူတစ္ရပ္လုံးမွ ယခုထုတ္ျပန္ထားေသာ သံဃာအား
ပစၥည္းေလးပါးလွဴဒါန္းျခင္း လုံး၀မျပဳရန္ တရား၀င္စာရြက္မ်ား ထုတ္ေ၀ကာျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးအႏွံ႔ျဖန္႔ေ၀မည္ျဖစ္ပါသည္။
အင္တာနက္၀က္ဆုိက္မ်ား၊ ဘေလာ့မ်ား တြင္ဆက္တုိက္ေဖၚထုတ္ေၾကျငာမည္။ R F A ,VO A, B B C ,D V B စသည့္ သတင္းဌာနမ်ား သို႔လည္းေပးပုိ႔ကာေၾကျငာသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ E Mailေပါင္းမ်ားစြာမွလည္းျဖန္႔ေ၀ေဖၚထုတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ယခု ေဆာင္ရြက္မည့္ သပိတ္သည္ေအာင္ျမင္သည္ အထိလုံး၀အရွုံးမေပးပဲ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္
သာသနာေတာ္အတြက္အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။
မိမိတုိ႔ေအာင္ျမင္ေအာင္မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါက ျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္သည္စစ္မိစၦာမ်ား၏ေအာက္တြင္ သူတုိ႔လုပ္ခ်င္သလုိလုပ္
အႏုိင္က်င့္တာမွန္သမွ်ေခါင္းငံုခံ သံဃာေတာ္ေတြကုိ သတ္ခ်င္သတ္ ႏွိပ္စက္ခ်င္ သလိုႏွိပ္စက္ ေထာင္ခ်ခ်င္ သလုိေထာင္ခ်
သူတုိ႔ျပဳသမွ်ခံရသည့္ ဘ၀ျဖင့္ သာသနာေတာ္နိဂုံးခ်ဳပ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္ မေပ်ာက္ကြယ္ရန္သံဃာထုတစ္ရပ္လုံးႏွင့္ ျပည္ထုလူထုအားလုံးမွာတာ၀န္ကုိယ္စီရွိၾကပါသည္။ လူထုတာ၀န္ကုိေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ၾကပါရန္အားလုံးကုိအသိေပး ႏႈိးေဆာ္တုိက္တြန္းပါသည္။
ပ၀ါရဏာျပဳရာေက်ာင္းတုိက္မ်ားစာရင္းေရးသားျပဳစု၍တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံေပးပုိ႔ေပးၾကပါရန္ကုိလည္းတုိက္တြန္းနုိးေဆာ္
ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ရဟန္းပ်ိဳသမဂၢႏွင့္ သံဃသာမဂၢီအဖဲြ႔ ။

Read More...

ဂါထာစြမ္းေၾကာင့္ ေသေဘးကလြတ္ေျမာက္လာသူ

၄.၈.၀၉ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၉

ေရးျမဳိ႕နယ္အပုိင္ လမုိင္းျမဳိ႕ အထြက္ လူ(၁၃)ဦးတင္ေဆာင္လာေသာ ကားတစ္စီးအရွိန္ ျပင္းစြာတိမ္းေမွာက္ရာ လူ(၂)ဦး ေသ အျခားသူမ်ား ဒဏ္ရာရ ခဲ့ရသည္။


လမုိင္းျမဳိ႕ အထြက္ နံနက္(၅)ေက်ာ္ မိုးရြာေနျပီး မိုးေရေၾကာင့္ လမ္းေခ်ာ္ေနျပီး အရွိန္ျပင္းစြာ ေမာင္းႏွင္လာ ေသာ ခရီးသည္တင္ ဟုိင္းလတ္တစီးမွာ ရုတ္တရတ္ ကားလမ္းကုိ ျဖတ္ကူးေသာေခြးတေကာင္ကုိ ေရွာင္လုိက္ရာ အရွိန္မထိမ္းနိုင္ ေတာ့ဘဲ တိမ္းေမွာက္သြားျပီး (၂) ပတ္(၃)ပတ္ လိမ့္သြားခဲ့သည္။ လမ္းေဘးသုိ႔ ထုိးက်သြားျပီး ကားမွာ ျပန္ေထာင္ သြားသည္။


ထုိသုိ႔တိမ္းေမွာက္ သြားျခင္းေၾကာင့္ ကားေပၚပါ ခရီးသည္(၂)ဦးေသဆုံး သြားျပီး အျခားသူမ်ား ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ သည္ဟု ခရီးသည္ တဦးျဖစ္သူ ကုိပုိင္ျမက္ က ယခုလုိေျပာခဲ့သည္။

ႍမိုးရြာထား လုိ႔ လမ္းကေခ်ာ္ေနတယ္ ေမာင္းလာတဲ့ အရွိန္က ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္ ေခြးကုိေရွာင္လုိက္ေတာ့ အရွိန္မထိန္း
နုိင္ဘဲ လမ္းေဘးကုိနိမ့္က်သြား ျပီးေမွာက္သြားတာ ပုလင္းထဲ ဆီးျဖဴသီး ထည့္ထားသလုိပဲ လူေတြ တေယာက္ေပၚ တေယာက္ ေရာက္လုိေရာက္ နဲ႔ (၂)ပတ္ေလာက္ လိမ့္ျပီးေနာက္ပုိင္း သတိမရေတာ့ ဘူး ဗ်ာ ေဆးရုံေပၚ မွာ (၅) ရက္ၾကာသတိေမ့ သြားတယ္ဗ်ာ သတိရေတာ့ ေဆးရုံေပၚေရာက္ေနမွန္းသိရတယ္ေလ ေမးၾကည့္ေတာ့ (၂)ေယာက္ေသ သြားတယ္ က်ေနာ္ က ဘာမွ မျဖစ္ဘူး ဒဏ္ရာ ရတာေတာ့ အားလုံး လုိလုိပါပဲ အိမ္က ထြက္လာထဲက က်ေနာ္ စမၼခဏ္ ဂါထာ ရြက္လာေၾကာင့္ ဘာမွ မျဖစ္တာပါ ေသေဘးက လြတ္တာ ဒါနဲ႔ဆုိ (၃)ခါ ရွိျပီဗ်ာ ဇလြန္ျပည္ေတာ္ျပန္ ဘုရား ဂါထာျဖစ္ေသာ စမၼခဏ္ ဂါထာ ကုိ ယုံၾကည္ စြာရြက္ပြား မႈေၾကာင့္ ပဲ မေသတာပါ”ဟု ေျပာသြားသည္။


ကားေပၚတြင္ လုိက္ပါလာသူ ခရီးသည္ျဖစ္သူ ကုိပုိင္ျမက္ မွာ မဲေဆာက္ျမိဳ႕ ၌ သုိးေမႊးစက္ဆြဲ အလုပ္လုပ္ ကုိင္ေနသူ တဦး ျဖစ္ျပီး မိဘမ်ား ထံ ေခတၱျပန္ရာ မွ မဲေဆာက္သုိ႔ ျပန္လာစဥ္ ယခုလုိ ကားေမွာက္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ေနာင္ေနာင္

Read More...

ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း တြင္ျမန္မာအလုပ္သမား ၂၄ ေယာက္ အလုပ္ထုတ္ခံခဲ့ရ

ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း မဟာခ်ဳိင္ေဒသရွိ Lim Line co,ltd အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမွ ျမန္မာ အလုပ္သမား (၂၄) ဦး အလုပ္မွ အထုတ္ခံရသည္။

အလုပ္ထုတ္ခံရသူအမ်ားစုမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အထဲတြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ အ မ်ဳိးသား ၅ ဦးပါ၀င္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ (၁) ရက္ေန႔က စျပီး အလုပ္ထုတ္ခံရသည္ဟု မသီတာ က ယခုလို ေျပာသည္။

“၉လပိုင္း ၁ရက္ေန႔က က်မတို႔ ၂၄ ေယာက္ကို အလုပ္ထုတ္ပစ္တယ္၊ က်မတို႔ကို ေန႔စား ေပးထား တာ။”

ယင္းစက္ရံုမွ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယခင္ကလည္း လူေဟာင္းမ်ားကို အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွာ၍ အလုပ္ထုတ္ေနသည္ဟု အလုပ္ထုတ္ခံရသူ ကိုဆြမ္ခ်ဳိင္းက ေျပာသည္။

“လူေဟာင္းေတြကို ပဲထုတ္တယ္၊ ထုတ္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းက လူသစ္ေတြကို ေခၚလို႔ရွိရင္ သူတို႔အ တြက္ ဆမတ္ခလို႔ ေခၚတဲ့ အလုပ္သြင္းခ ပိုက္ဆံရတယ္၊ လူတေယာက္၀င္လို႔ ရွိရင္၊ ဗမာျပည္သား အ လုပ္၀င္ခ ၄၀၀၀ ကေန ၈၀၀၀ ထိရွိတယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္ လူေဟာင္းေတြကို အျပစ္ရွာၿပီးထုတ္တာ၊ အခု အလုပ္ထုတ္ခံရသူေတြ ကလည္း ၂ ႏွစ္ကေန ၅ႏွစ္ အထိရွိတာ၊ ေနာက္လည္း လူ၁၀၀ ေလာက္ထုတ္ ဦးမယ္လို႔ ေျပာသံၾကားတယ္။”

အလုပ္ထုတ္ခံရသူမ်ားသည္ လုပ္အားခ မရရွိသျဖင့္ အခက္အခဲႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ ေနရသည္ဟု ၎က ဆက္ေျပာ သည္။

“လုပ္အားခလည္းမရေသးဘူး၊ ပိုက္ဆံရဖို႔လို႔ေနာ္ ၁၃ရက္စာက တစ္ေယာက္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ၄၀၀၀ ေလာက္ရမယ္။ အခုဘယ္လိုလုပ္ရမွန္းမသိဘူး၊ ဘယ္သြားလို႔ ဘယ္လာရမွန္း မသိဘူး၊ ရွိတဲ့ပုိက္ဆံ ေလးနဲ႔ ၀ယ္စားေနရတယ္၊ ထိုင္းစာေတြနဲ႔ေရးထားတဲ့ စာရြက္မွာ လက္မွတ္ေတြ အတင္းထိုးခိုင္းေန တယ္၊ ထိုးတဲ့လူက ထိုးၿပီးၿပီ၊ ခုထက္ထိ အျဖဴအမဲက မသဲကြဲေသးဘူး။”

အလုပ္ထုတ္ခံရသူမ်ားသည္ အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္အျပင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ခံေနရသည္ဟု ယင္း အလုပ္သမား က ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔က အျပင္ေဆာင္မွာ ငွားေနရတယ္၊ တုိင္တဲ့လူေတြကို ထိုင္းလမ္းသရဲေတြနဲ႔ ရိုက္ခိုင္းမယ္ လို႔ ေျပာေနၾကတယ္၊ အခုေၾကာက္ေနတယ္၊ အိပ္လို႔ေတာင္ ေကာင္းေကာင္း မရဲဘူး။”

အဆိုပါစက္ရံုတြင္ ျမန္မာေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၈၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ထိုင္း အလုပ္သမား ၂၀၀ ခန္႔ ရွိကာစုစု

ေပါင္း အလုပ္သမား ၁၀၀၀ ခန္႔ ရွိေၾကာင္း အလုပ္အထုတ္ခံ ရသူထဲ တြင္ ထုိင္းအလုပ္သမားး မ်ား မပါဝင္ပဲ ျမန္မာ အလုပ္သမား မ်ားသာ အလုပ္ထုတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

မဟာခ်ဳိင္ ၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား သံုးသိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုႏွင့္ အသားငါး လုပ္ငန္းတြင္ အမ်ား စု လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ကစတင္ၿပီး ကမၻာႏွင့္ အ၀ွမ္း စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရစဥ္ ကလည္း ထုိင္းႏိုင္ငံ တြင္ ျမန္မာအလုပ္သမားအမ်ားအျပား အလုပ္ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရသည္။ ။

Read More...

ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႕
ေရာင္ျခည္ဦး- အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ | Edit (Ycowa) Temples By