" *လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ ေမြးလာကတည္းက လူတိုင္းရျပိးသားျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုတာလဲ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တိုက္ယူမွရမယ္။ မညီမွ်မႈနဲ႕မတရားမႈဆိုတာအဆိုးရြားဆံုးအၾကမ္းဖက္မႈပဲ။ အမွန္တရားနဲ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္မႈဟာျမင့္ျမတ္တယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္သို႕မဟုတ္ေသျခင္းတရားသာငါ့ကိုေပးပါ။*"

Wednesday, August 1, 2012

တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားသိႏိုင္ေစရန္။

      

တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားသိႏိုင္ေစရန္။            စက္တငင္ဘာ ၃၁၊၉၊၂၀၁၂ ကုိသီဟဘလွႏွင့္ မသစ္သစ္(ေခၚ)မသင္းသင္းေဆြ
 ကုိေရခ်မ္းသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၁)ရက္တြင္ ၊ မိုးႀကိဳးသတင္းစာမွ အနားယူၿပီး စက္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ကိုသီဟဗလွႏွင့္ လုပ္ငန္းတူျဖစ္သည့္အတြက္ ဆက္ဆံခဲ့ရပါသည္။
ကိုသီဟဗလွသည္၊ ယခင္ (PPF)အဖဲြ႔တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီး အနားယူခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။
ကိုသီဟဗလွသည္၊  ျမ၀တီၿမိဳ႔ ၊အမွတ္(၁)ရပ္ကြပ္၊ ႏွင္းဆီလမ္းတြင္ေနထိုင္ေသာ၊ အဖဦးဘဇံ၏သမီးျဖစ္သူ၊မသစ္သစ္၊ ကိုသီဟေခၚဆုိသည့္အတိုင္း (ေခၚ)မသင္းသင္းေဆြႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်သူျဖစ္ၿပီး၊မသစ္သစ္ႏွင့္ညီမျဖစ္သူတို႔ကလည္းကိုသီဟဗလွႏွင့္စက္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားအျဖစ္၊ ကိုေရခ်မ္းႏွင့္စတင္ပတ္သက္ခဲ့စဥ္က သိရွိခဲ့ရ ပါသည္။
၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ကိုသီဟဗလွက လက္ႏွက္ခ်အလင္း၀င္ေတာ့မည္ဟု ကိုေရခ်မ္းကိုေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ စက္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကိုလည္း ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေနအရ အပ္ခ်ဳပ္စက္ အင္အားလံုေလာက္စြာ မရွိျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ကိုေရခ်မ္းထံမွ ငါးပင္စက္တလံုးႏွင့္ တပင္စက္သံုးလံုးကိုငွားရမ္း အသံုးျပဳခ်င္ေၾကာင္းေတာင္းဆိုလာသည့္အတြက္ ငွားရမ္းခဲ့ပါသည္။
ငါးပင္အပ္ခ်ဳပ္စက္ကို တလ(၆၀၀)ဘတ္ႏွင့္(၁)လံုး၊ တပင္အပ္ခ်ဳပ္စက္တလံုးကို တလ (၃၀၀)ဘတ္ႏွင့္ (၃)လံုးငွားရမ္း သြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။  
 ကိုေရခ်မ္းအေနႏွင့္ကလည္း စက္ခ်ဳပ္လုပ္သားမရွိျဖစ္ေနသည္ကတေၾကာင္း၊ ကိုေရခ်မ္း၏အိမ္လခအခက္အခဲရွိေနသည္ ကတေၾကာင္းေၾကာင့္၊ လုပ္ငန္းတူတေယာက္ျဖစ္သည့္အျပင္၊ကိုသီဟဗလွ၏ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ကိုသီဟဗလွ၏မိဘဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို ယံုၾကည္သည့္အတြက္ အပ္ခ်ဳပ္စက္မ်ားကိုငွားရမ္းခဲ့ပါသည္။
အပ္ခ်ဳပ္စက္မ်ားကို၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁ရက္မွစတင္ငွားရမ္းမွာျဖစ္တာ ေၾကာင့္ကိုသီဟဗလွက ဇန္န၀ါရီလ(၃၁)ရက္ညေနတြင္လာေရာက္ သယ္ေဆာင္သြားခဲ့ပါသည္။
ကိုေရခ်မ္း၏ ကပၸီဘန္းေနအိမ္မွ အပ္ခ်ဳပ္စက္မ်ားငွားရမ္းသည့္အခ်ိန္တြင္ ၊ကို၀ဏၰ၊ ကိုသာခၽြန္း၊ကိုမူလဲြ၊ဦးတင္ညိဳႏွင့္ ကိုေရခ်မ္းငွားရမ္းေနထိုင္သည့္ အိမ္ရွင္မ်ားျမင္ေတြ႔လိုက္ရသည့္ အျပင္ကိုသာခၽြန္းႏွင့္ကိုမူလဲြတို႔က စက္မ်ားကိုကားေပၚသို႔ ကူညီတင္ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကသည္။
အပ္ခ်ဳပ္စက္ငွားရမ္းခကို ေဖေဖၚ၀ါရီလႏွင့္မတ္လအတြက္သာရရွိခဲ့ပါသည္။ ( မတ္လအတြက္ စက္ငွားခကိုကိုေရခ်မ္း၏အမ်ဳိးသမီး ျမ၀တီသို႔သြားေရာက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ရသည့္အျပင္ မတ္လကုန္တြင္စက္မ်ားျပန္လည္ သိမ္းယူေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ဧၿပီလပထမပတ္တြင္ ျမန္မာျပည္ျပန္ေတာ့ ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႀကိဳတင္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။)
ကိုေရခ်မ္းတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံသည္၊ျပည္ေတာ္ျပန္ၿပီး၊ အပ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳ မည္ဟုရည္ ရြယ္ထားသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။
မတ္လတြင္ အမွတ္(၁)ရပ္ကြပ္၊ ႏွင္းဆီလမ္းရွိ ဦးဘဇံေနအိမ္သို႔  ကိုေရခ်မ္း၏ အမ်ဳိးသမီး ပထမတႀကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့စဥ္က  ငါးပင္စက္တလံုးအားေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ထပ္မံ၍ ဒုတိယအႀကိမ္သြားေရာက္ခဲ့သည့္အခါ မေတြ႔ရွိရေတာ့သည့္အတြက္ ကိုသီဟဗလွ၏အမ်ဳိးသမီးျဖစ္သူကိုေမးျမန္းၾကည့္ရာ သူမသိရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့သည္။
ဧၿပီလပထမပတ္တြင္ တတိယအႀကိမ္ကိုေရခ်မ္း၏ဇနီး ျမ၀တီသို႔ သြားေရာက္စဥ္အခါက အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ရွိ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တဆိုင္ ကိုေရခ်မ္းသည္ ျမန္မာျပည္ျပန္ရန္အစီအစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ထားေသာေၾကာင့္ စက္မ်ားကိုျပန္လည္ရယူလိုေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္လည္အပ္ႏွံမည့္ ရက္စြဲကို အတိအက်ေျပာဆို ေပးေစလိုေၾကာင္း ကိုေရခ်မ္း၏အမ်ဳိးသမီးျဖစ္သူ မခင္ခင္ေထြးက ကိုသီဟဗလွအားေျပာကာေတာင္းဆိုခဲ့ရာတြင္ တိတိက်က်ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ကိုသီဟဗလွမွ ေျပာဆိုခဲ့သည့္အတြက္ အခ်င္းမ်ားခဲ့ရသည္။
ထိုသို႔စကားမ်ားစဥ္ ကိုသီဟဗလွမွ မေက်နပ္လွ်င္ႀကိဳက္တဲ့ေနရာတိုင္၊ ဒီေကဘီေအျဖစ္ျဖစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ျဖစ္ဘာျဖစ္ျဖစ္ ဘာကိုမွ်ဂရုမစိုက္ဘူး ႀကိဳက္ရာတိုင္ဟု ကိုေရခ်မ္း၏အမ်ဳိးသမီးအား ေဒါသႏွင့္ ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
ကိုေရခ်မ္းတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွ့ံသည္ မည္သူ႔ကိုမွ်တိုင္ၾကားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ စီးပြားေရးအဆင္မေျပသည့္ အေျခအေနတြင္ေငြေၾကးခက္ခဲလြန္းသည့္အတြက္ တခါတရံတြင္ တႏွစ္ခဲြေက်ာ္ေက်ာ္ရွိၿပီး မိခင္ႏို႔ျဖတ္ထားစကေလးအတြက္ ႏို႔ဗူး၀ယ္ရန္ပင္ အဆင္မေျပလွပါ။
ကိုသီဟ၏ စကားကိုယံုမွားကာကိုေရခ်မ္းသည္ ေစာင့္ဆိုင္းေနလ်က္ရွိသည္။ထိုသို ႔ေစာင့္ေနစဥ္အတြင္းသႀကၤန္ပထမအၾကတ္ရက္တြင္၊ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္ အတြက္ ထိုင္းရဲမ်ား၏ဖမ္းဆီးျခင္းကိုခံခဲ့ရပါသည္။ယခင္က ကိုေရခ်မ္းတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံတြင္ေနထိုင္ခြႊင့္လက္မွတ္မ်ား  ၊အလုပ္လုပ္ခြင့္စာရြက္ စာတမ္းမ်ားရွိခဲ့ၾကသည္။ျမန္မာျပည္ျပန္ရန္စီစဥ္ထားသည့္ ကိုေရခ်မ္းတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ေနထိုင္ခြင့္ႏွင့္အျခားသက္ဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို သက္တမ္း တိုးျမွင့္ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။
အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိုင္းအခ်ဳပ္ခန္းတြင္ႏွစ္ရက္ႏွင့္ တညေနထိုင္ခဲ့ရၿပီး၊ ဘတ္(၈၅၀၀) ကိုတရားရံုး တြင္ ဒဏ္ေငြ ေပးေဆာင္ခဲ့ရပါသည္။
ကိုေရခ်မ္းအေနႏွင့္ အိမ္လခ၊ မီးလခမ်ားႏွင့္အတူတရားရံုးတြင္ ေပးေဆာင္ခဲ့ရေသာ ေငြေၾကးတို႔အားယခုအခ်ိန္ အထိေခ်းငွားထားသူမ်ားထံသို႔ျပန္လည္ ေပးေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။
ဧၿပီလပထမပတ္တြင္ ျမန္မာျပည္ျပန္ရန္ စီစဥ္ထားသည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမ၀တီၿမိဳ႔ရွိ မယကရံုးသို႔ ကိုေရခ်မ္း၏ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္အက်ဥ္းႏွင့္ ဓါတ္ပံုႏွစ္ပံုအား တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ကိုေရခ်မ္းအမ်ဳိးသမီးျမ၀တီၿမိဳ႔၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြပ္၊ ႏွင္းဆီလမ္းရွိ ကိုသီဟဗလွ၏ ေယာက္ခမေတာ္စပ္သူ ဦးဘဇံေနအိမ္သို႔ ေနာက္ဆံုးသြားေရာက္ခဲ့စဥ္ကလည္း၊ ဦးဘဇံ၏ဇနီးႏွင့္ သမီးငယ္မ်ားရွိေနခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ကိုသီဟဗလွ ကိုေရခ်မ္းထံမွ စက္မ်ားငွားရမ္းခဲ့သည့္ အေၾကာင္းစံုကိုသိရွိထားသူျဖစ္ၿပီး၊ ျမ၀တီၿမိဳ႔ ေရလယ္ကၽြန္းတြင္ေနထိုင္သူ ဖထီးဟု ကိုေရခ်မ္းတို႔ ေလးစားစြာ ေခၚေ၀ၚေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားတဦးလည္း ဦးဘဇံ၏ေနအိမ္တြင္ ေရာက္ရွိေနႏွင့္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ဖထီးကို ျမ၀တီသို႔ေရာက္လွ်င္ အပ္ခ်ဳပ္စက္မ်ားအေျခအေနကိုေမးျမန္းေပးပါရန္ ကိုေရခ်မ္းကမွာထားေသာ ေၾကာင့္ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ဦးဘဇံ၏အမ်ဳိးသမီးမွ ကိုသီဟဗလွ၏ကိစၥမ်ားကို ဦးသန္း၀င္းႏွင့္ ဦးက်ားႀကီးတို႔သိရွိသြားၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္နာမည္ပ်က္ရွိသြားတာေၾကာင့္၊ ကိုေရခ်မ္းထံမွ ငွားရမ္းထားေသာ အပ္ခ်ဳပ္စက္မ်ားကိုျပန္မေပးႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း  ကိုေရခ်မ္း အမ်ဳိးသမီးအား ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
ဦးဘဇံ၏ သမီးအငယ္မွလည္းစက္မ်ားငွားရမ္းထားသည့္စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား မရွိတာေၾကာင့္ တိုင္ခ်င္ရာတိုင္ဟုေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
ကိုေရခ်မ္း၏စက္မ်ားကို ကိုသီဟဗလွ၏ေယာကၡမျဖစ္သူက တြန္းလွည္းျဖင့္ လာေရာက္သယ္ေဆာင္သြားသည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကိုတရုပ္ကိုယ္တိုင္သယ္ေပးလိုက္ရတဲ့အတြက္  ဘတ္ေငြ(၁၀၀)ရလိုက္ေၾကာင္းကိုတရုပ္က ကိုေရခ်မ္းႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့စဥ္ ေျပာဆိုခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။
ကိုတရုပ္သည္ ယခင္ကိုသီဟဗလွတို႔ အပ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခဲ့စဥ္ကစၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ ထိုစက္ရံုတြင္ ရွိေနပါေသး သည္။
ဇြန္လဆန္းပိုင္းတြင္၊ ျမ၀တီရွိကိုသီဟဗလွက၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႔ရွိ ကိုေက်ာ္လင္းဆိုသူအား ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ၿပီးလက္နက္ခ်အလင္း၀င္ခဲ့လ်င္ အေျခအေနေကာင္းေၾကာင္း၊ ကားတစင္းလွ်င္ ငါးေသာင္းရေၾကာင္း၊ေျပာဆိုစည္းရံုးေနၿပီး၊ေရခ်မ္းျပန္လို႔မရေၾကာင္း၊ ေရခ်မ္းျပန္လွ်င္ သူဂိတ္တြင္အၿမဲရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္ပါကတစံုတရာျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟုေက်ာ္လင္းမွ တဆင့္ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။
ကိုေရခ်မ္းအေနျဖင့္ ကိုသီဟဗလွအက်ဳိးယုတ္ေစမည့္မည္သည့္ အျပဳအမူ၊ အလုပ္အကိုင္မ်ဳိးကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ျပဳမူျခင္းမရွိသည့္အျပင္ အခက္အခဲအၾကပ္အတည္းမ်ားၾကားမွအက္ခ်ဳပ္စက္မ်ား ျပန္လည္ရရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ပါသည္။ကိုသီဟဗလွသည္ကိုေရခ်မ္း၏ အပ္ခ်ဳပ္စက္မ်ားကို ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္လာသည့္ အတြက္သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားသိရွိေစရန္ တင္ျပလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေခတ္သစ္ 

Read More...
 http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5880924363047525877#editor/target=post;postID=7254978117881917362

Read More...

Monday, November 15, 2010

Suu Kyi speech at NLD Head Office

Read More...

ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေျမာက္သည့္ သတင္းကို ျမန္မာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပသည့္ သတင္း ဗီြဒီယိုဖိုင္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

Read More...

Monday, November 8, 2010

ျမ၀တီတြင္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြား (Breaking News)


ဆံုဆည္းရာ ၈ ရက္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀၁၀(ဆုံဆည္းရာဘေလာ့မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)

ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္..... ၉ နာရီ ၂၀ မိနစ္
-----------------------------------------------------------------------
(၉ နာရီ ၂၀ မိနစ္) ဒီေကဘီေအ ဘက္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္ ဦးေဆာင္တဲ့ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ)မွ ကူညီေထာက္ပံေပးေနတယ္လို႔ သိရွိရသည္။

(၉ နာရီ ၁၅ မိနစ္) ျမ၀တီမွာ နအဖနဲ႔ ဒီေကဘီေအ တို႔ တိုက္ပဲြဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွ ညွိလို႔ မရေတာ့ဘူး ဆက္ျဖစ္မွာပဲလို႔ေျပာတယ္။ ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ ဗိုလ္အဆင့္နဲ႔ ညွိလို႔ မရေတာ့ဘူးလို႔ ဒီေကဘီေအ ဘက္မွ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

(၈ နာရီ ၅၁ မိနစ္) သံလြင္တံတားနဲ႔ ဂ်ိဳင္းတံတား က်ဳိးသြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ မုိင္းခဲြခံရာတာလုိ႔ သိရွိရပါတယ္။

(၇ နာရီ ၄၅ မိနစ္) ABSDF မွ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္းသြားဖို႔ အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ဥကၠဌ ကိုသံခဲက ေျပာဆိုလိုက္သည္။ ၄င္းက ဆက္လက္ၿပီး “ABSDF ကေတာ့ KNU ရဲ႕ တပ္မဟာ ၇ ေဒသထဲမွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အၿမဲတမ္း ပူးတြဲၿပီးမွ အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ဖို႔ ABSDF က အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီ။ ကာယကံရွင္ေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔က လက္ေတြ႔က်က် လက္တြဲလုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္က ေတ့ေတ့ဆိုင္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးဖို႔ပဲ လိုေတာ့တယ္” လို႔ ကိုသံခဲက ေျပာပါတယ္။

(၇ နာရီ ၃၈ မိနစ္) မဲေဆာက္ေလယာဥ္ကြင္းေရွ႕ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြထားတဲ့ ထိုင္းစစ္တပ္၀န္းထဲကို ဒုကၡသည္ တျဖည္းျဖည္း ၀င္ေရာက္ေနပါတယ္။ ယခုလက္ရွိ အခ်ိန္အထိ မဲေဆာက္ - ျမ၀တီ ကမ္းနားမွ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ေတြကို တင္ေဆာင္လာတဲ့ ကားေတြ တဖဲြဖဲြ ၀င္ေရာက္ေနဆဲပဲျဖစ္တယ္လို႔ ေရာက္ရွိေနသူတဦးက ေျပာပါတယ္။ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ အစားအစာနဲ႔ ေနရာထိုင္ခင္း ခက္ခဲမႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။

(၇ နာရီ ၂၃ မိနစ္) ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ တခုျဖစ္တဲ့ ဘုရားသုံးဆူဘက္မွာ ဒီေကဘီေအ တပ္ေတြက နအဖ စစ္တပ္မွ ဒု-ရင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးေနထူး အား ဖမ္းဆီးရမိထားတယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ တိုက္ပဲြမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ရုပ္သံစေတးရွင္နဲ ့ စရဖရုံး အေကာက္ဂိတ္ေတြကို ဒီေကဘီေအဘက္မွ သိမ္းဆည္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

(၇ နာရီ ၄ မိနစ္) ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ား ထပ္ၿပီး က်ေရာက္လာလွ်င္ ထိုင္းစစ္တပ္မွ ျပန္လည္ ပစ္ခတ္မယ္လို႔ ထိုင္းစစ္အရာရွိ တဦးမွ ေျပာဆိုလုိက္သည္။

(၆ နာရီ ၅၆ မိနစ္) ျမ၀တီၿမိဳ႕မွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ နအဖနဲ႔ ဒီေကဘီေအတို႔ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ တိုက္ပဲြကို ယေန႔ည အျပတ္တိုက္ဖို႔ နအဖ ဗ်ဴဟာမွဴးက အမိန္႔ေပးလိုက္ပါတယ္။ ထိုင္းဘက္ကမ္း မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိလာတဲ့ စစ္ေဘး ဒုကၡသည္ သံုးေသာင္းနီးပါးရွိလာၿပီလို႔ သိရွိရသည္။

(၆ နာရီ ၁၇ မိနစ္) ျမ၀တီၿမိဳ႕လက္နက္ႀကီးသံမ်ား ယခု က်ေနာ္ထိုင္ေနတဲ့ေနရာက ေန တခ်က္ တခ်က္ ၾကားေနရပါေသးသည္။

(၅ နာရီ ၅၉ မိနစ္) ျမ၀တီၿမိဳ႕လက္နက္ႀကီးသံမ်ားနည္းနည္း ဆဲသြားၿပီလို႔သိရွိရပါတယ္။ ဆက္လက္တိုက္ပဲြျဖစ္ဖို႔ အားယူေနတယ္လို႔ ထင္ျမင္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံတဦးမွ ေျပာဆိုသည္။

(၅ နာရီ ၃၇ မိနစ္) ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ ဒီေကဘီေအႏွင့္ နအဖ တပ္မ်ားၾကား ျဖစ္ပြားေနေသာတိုက္ပဲြ ယေန႔ ညဘက္တြင္ အရွိန္အဟုန္ျမင့္ဖြယ္ ရွိပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ လူေတြက ျမ၀တီၿမိဳ႕ကေန မဲေဆာက္ဘက္ကို ထြက္ခြာခ်င္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဂိတ္ေတြ ပိတ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ထြက္ခြာမရ ျဖစ္ေနသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။

(၅ နာရီ ၂၀ မိနစ္) ျမ၀တီၿမိဳ႕ သံုညဂိတ္ ေရွ႕တည့္တည့္ သစၥာမဂၢင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ လူ ၃၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ ပိတ္မိေနတယ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

(၅ နာရီ ၁၃ မိနစ္) ထိုင္း တီဗီြ ၇ လိုင္းက ထုတ္လႊင့္သြားတဲ့ မဲေဆာက္ - ျမ၀တီ အေျခအေနပါ...။(၅ နာရီ ၈ မိနစ္) ယခုအခ်ိန္အထိ ျမ၀တီကမ္းကေန ထိုင္းဘက္ကမ္းကို ကူးလာေနတဲ့ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြက ကူးလာေနတုန္းပါ။ ကူးလာသမွ် စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြကို မဲေဆာက္ေလယာဥ္ကြင္းေရွ႕က စစ္တပ္၀န္းထဲမွာ ထားသလို ေနာက္လာမယ့္သူေတြအတြက္ မဲေဆာက္ေလယာဥ္ကြင္းထဲမွာ ထားမယ္လို႔လည္း သိရွိရပါတယ္။ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ စုစုေပါင္း ၁၀၀၀၀ (တစ္ေသာင္း) ေက်ာ္ ျဖစ္လာပါၿပီ။ ေရနဲ႔ အစာေရစာ ရွားပါးမႈ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း စစ္ေျပးဒုကၡသည္ကို ကူညီသူ အန္ဂ်ီအိုမွ လူတဦးက ေျပာပါတယ္။

(၅ နာရီ) ျမ၀တီမွာ တိုက္ပဲြေတြ ျဖစ္ေနဆဲပါ...။ နအဖ ဘက္က စစ္ကူေတြ ေမာ္လၿမိဳင္က တက္လာတယ္ေျပာပါတယ္။ နအဖ က ျပည္တြင္း စစ္ပဲြကို ေလယာဥ္ပ်ံသံုးဖို႔ စီစဥ္ေနေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါတယ္။ တိုက္ပဲြ ညဘက္မွာ အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္း တိုက္ခိုက္ဖို႔ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

(၄ နာရီ ၃၇မိနစ္) ျမ၀တီတြင္္ ဒီေကဘီေအမွ အဓိက က်တဲ့ ေနရာေတြ သိမ္းယူလိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ (ကိုးကား..The Nation)

(၄ နာရီ ၁၉မိနစ္) ျမ၀တီတြင္ စစ္တပ္က လက္နက္ႀကီးေတြ အသံုးျပဳေတာ့မယ္။ ၿမိဳ႕ထဲက လူေတြကို အကုန္ ထြက္ခိုင္းလိုက္ၿပီ။ အခု တိုက္ပဲြက ျမ၀တီ ၿမိဳ႕တ၀က္ေလာက္ျဖစ္နီပါး ျဖစ္ပြားေနတယ္။ ဘယ္သူမွ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ မရေသးဘူး ေမာ္လၿမဳိင္က နအဖတပ္ေတြ တက္လာတယ္ဟု သိရ။

(၄ နာရီ ၄မိနစ္) မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ ေလယာဥ္ကြင္းေရွ႕ စစ္တပ္ထဲရွိ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္အေရးကို တပ္ခရိုင္၀န္၊ ယူအန္၊ အျခား အန္ဂ်ီအိုမ်ား ေဆြးေႏြးလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေလာေလာဆယ္ ထုိစစ္တပ္၀န္းထဲတြင္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး၊ အျခား ေနရာမ်ားတြင္လည္း သံုးေထာင္ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

(၃ နာရီ ၂၇မိနစ္) ျမ၀တီတြင္ ဒီေကဘီေအနဲ႔ နအဖ တိုက္ပဲြအရွိန္ေၾကာင့္ မီးေလာင္ေနသည္။ ၉၀၇ ဒီေကဘီေအ တပ္၀န္းကေန စတင္ေလာင္ကၽြမ္းတာပါ။ မီးခိုးလံုးေတြ တက္လာပါတယ္။ တိုက္ပဲြက တစတစနဲ႔ ပိုမိုျပင္းထန္ၿပီး အသံေတြ ပိုမိုက်ယ္ေလာင္စြာ ၾကားလာရပါတယ္။

(၃ နာရီ ၁၂မိနစ္) ဘုရားသံုးဆူတြင္ ဒီေကဘီေအနဲ႔ နအဖ တိုက္ပဲြျဖစ္မႈေၾကာင့္ ရုပ္သံစေတရွင္ ပ်က္စီးသြားၿပီး စရဖရံုး ျပာက်သြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဒီေကဘီေအ ၂ေယာက္က်ဆံုးၿပီး နအဖ ဘက္မွ စစ္သား ၂ေယာက္က်သြားသည္။ နအဖ ဘက္မွ ေသနတ္ ၉ လက္ကို ဒီေကဘီေအမွရရွိ ေအာင္ပဲြခံခဲ့သည္။ နအဖ စစ္တပ္မွ ဆုတ္ပစ္ ထြက္ခြာေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေကအန္ယူမွလည္း ၀န္းရံထားေၾကာင္း ထပ္မံသိရွိသည္။

(၂ နာရီ ၅၉မိနစ္) မဲေဆာက္ ေလယာဥ္ကြင္းအေရွ႕က ထိုင္းစစ္တပ္၀င္းထဲမွာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြကို ေနာက္ဆံုး ရိုက္ထားတာပါ။


(၂ နာရီ ၅၆မိနစ္) ထိုင္းႏိုင္ငံ ASTV က ဒီေန႔ ၁၂ နာရီေလာက္က ရိုက္ထားတဲ့ ဗီြဒီယိုကလစ္ေတြ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
(၂ နာရီ ၄၆မိနစ္) ျမ၀တီတိုက္ပဲြေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာတဲ့ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ေတြကို ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ ေလယာဥ္ကြင္းေရွ႕ ထိုင္းစစ္ထဲတြင္ထားရွိထားပါတယ္။ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ အနည္း ၇၀၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္

(၂ နာရီ ၃၉မိနစ္) ျမ၀တီမွာ တိုက္ပဲြ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္အထိ လက္နက္ငယ္ႏွင့္ လက္နက္ႀကီးမ်ား ပစ္ခတ္ေနပါတယ္။ ထိုင္းဘက္ကမ္းကို ေရာက္ရွိလာတဲ့ လူနာမ်ား မရွိေသးဘူးလို႔ သိရွိရပါတယ္။

(၂ နာရီ ၂၆မိနစ္) ဘုရားသံုးဆူေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕အစြန္မွာ ဒီေကဘီေအႏွင့္ နအဖ တို႔ရဲ႕ တိုက္ပဲြအရွိန္ေၾကာင့္ မီးေတြ ေလာင္ေနေၾကာင္း။ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္ရွိ ဆန္ခေဆးရံုကုိ လူနာမ်ား ေရာက္လာေၾကာင္း သိရွိရသည္။ တုိင္ပြဲက ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ လက္နက္ငယ္မ်ားအဆက္အျပတ္ ပစ္ခတ္ေနၿပီး လက္နက္ႀကီးမ်ားလည္း မၾကာခဏ ပစ္ခတ္....။

(၂ နာရီ ၅မိနစ္) ထိုင္းဘက္မွ ျမ၀တီ- မဲေဆာက္ လမ္းေပၚမွ ဒုကၡသည္မ်ား...။


(၂ နာရီ ၁မိနစ္) ျမ၀တီတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပဲြတြင္ သံုးဦးထက္ မနည္းေသဆံုးေၾကာင္း ေအအက္ပီ သတင္းဌာနက ေျပာဆိုသည္။ (ကိုးကား - 3 die in clashes in Burma)

(၁ နာရီ ၅၆ မိနစ္) ၾကံခင္းေက်ာင္းတိုက္ေရွ႕ အာရွလမ္းမၾကီးေပၚနဲ႔ ၾကံခင္းလမ္းေပၚ လက္နက္ႀကီးမ်ား ပစ္ခတ္ေနတယ္။ စက္ေသနတ္ စက္တိုက္ပစ္သံေတြ ၾကားေနရတယ္။ ျမ၀တီ ၾကံခင္းဂိတ္ကေန ထိုင္းဘက္ကို ထြက္ေျပးဖို႔႔ေစာင့္ေနတဲ့ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြကို ပို႔ေဆာင္ေပးေနတဲ့ ေလွက တစီးပဲရွိတယ္။

(၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္) ဗိုလ္ႏႈတ္ခန္းေမႊး (ေစာလားဗြယ္) ေျပာဆိုလာပါတယ္။ “က်ေနာ္တို ့ တိုက္ေနျပီ။ ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္ခံဘူး။ ေဘာဒါဂတ္ မလုပ္နိင္ဘူး။ ျပည္သူလူထုေတြ ငတ္ကုန္တာကို လက္ပိုက္မၾကည့္နိင္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ေစာဘဦးႀကီးမူေလးခ်က္ မရမခ်င္း ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္မယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ေက်ာင္းသားေတြနဲ ့အတူ လက္တြဲတိုက္ပြဲ၀င္သြားမယ္။ တျခားအဖြဲ ့ေတြလတည္း က်ေနာ္တို ့နဲ ့အတူတိုက္ပြဲ၀င္ၾကပါ လုိ ့ေျပာခ်င္တယ္။ဟု ေျပာဆိုသည္။


(၁ နာရီ ၃၈ မိနစ္) ျပန္ပစ္ၿပီ.... ျမ၀တီၿမိဳ႕မွာ ဒီေကဘီေအ ဘက္က အင္အား ၅ဝဝ ေက်ာ္ေလာက္က၊ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားနဲ႔ သိပ္မေ၀းတဲ့့ ၾကံခင္းေက်ာင္းတိုက္ေရွ႕ အာရွလမ္းမၾကီးေပၚနဲ႔ ၾကံခင္းလမ္းေပၚ လက္နက္ႀကီးမ်ား ပိုမိုပစ္ခတ္လာပါတယ္။ ခုနက ပစ္ခတ္ၿပီးရပ္နားသြားၿပီး ယခု ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁ နာရီ ၄၃ မိနစ္ တရက္စက္ပစ္ခတ္ေနတာပါ။ ျမ၀တီမွ မဲေဆာက္ကူးမည့္ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ားကို ေလွျဖင့္ ပို႔ေပးမည့္ သူမရွိေတာ့ပဲ ျမ၀တီ ဘက္ကမ္းမွာ ေလွကို ေစာင့္ေနပါတယ္။

(၁ နာရီ ၃၂ မိနစ္) ျမ၀တီမွ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား ထြက္ေျပးလာေနၾကၿပီ။ ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္းမွ နအဖ စစ္တပ္မွ ထြက္ခြာခ်ိန္ ၄၅ မိနစ္ေပးထားရာ မိနစ္ ၃၀ ရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

(၁ နာရီ ၂၄) ဘုရားသံုးဆူတြင္ ဒီေကဘီေအနွင့္ ေကအန္ယူ ပူးေပါင္းတိုက္ပဲြ၀င္ၿပီ

(၁ နာရီ ၂၀) တိုက္ပဲြက ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕ထဲသို႔ ေရာက္လာေၾကာင္း...

(၁ နာရီ ၁၅) ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕နယ္တြင္ နအဖ စစ္တပ္ ခမရ ၄၀၅ နဲ႔ ဒီေကဘီေအ ရင္း ၉၀၇ တို႔ တိုက္ပြဲစတင္ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။
-----------------------------------------------------------------------
ျမ၀တီ
(၁ း ၁၀) တိုက္ပဲြ ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ဖို႔အေျခအေနရွိေၾကာင္း။ ဒီေကဘီေအ ဗိုလ္ႏႈတ္ခမ္းေမႊးမွ လူအင္အား ထပ္မံစုေဆာင္းေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

(၁ း ၀၅) နအဖ စစ္တပ္မွ ျမ၀တီၿမိဳ႕ေနလူထုအား ျမ၀တီၿမိဳ႕အတြင္းမွေန ၄၅ မိနစ္အတြင္း ထြက္ခြာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကားမ်ားျဖင့္လိုက္လံ ေၾကညာေနသည္။ ထုိင္းဘက္ ျခမ္း ကမ္းနားတြင္ စစ္ေျပးဒုကၳသည္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

(၁ နာရီ) နအဖ စစ္ အစိုးရဘက္က ေနျပည္ေတာ္ကလႊတ္သည့္ ရဟတ္ယာဥ္တစင္း ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသ တဦးေျပာၾကားသည္။

(၁၂း ၃၀) ျမ၀တီတြင္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လတ္တေလာတြင္ ၂ ဦးေသဆံုးေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသတဦး အေျပာအရ သိရွိရသည္။ ဒဏ္ရာရွိသူ ၁၀ ဦးထက္မနည္းေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသတဦး ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရသည္။ အျခားထိခိုက္ဒဏ္ရာရတာေတြ ရွိႏိုင္ေသးလို႔ ေျပာဆိုသည္။ ၁ ဂိတ္ ေဟြ႔မႈတ္ရြာ ထိုင္းဘက္ျခမ္းသို႔ က်ေရာက္သည့္ လက္နက္ႀကီးေၾကာင့္ ထုိင္းလူမ်ဳိးတဦးေသဆံုးေၾကာင္း သိရွိရသည္။ (ကိုးကား - Spillover of fighting in Burma kills one Thai) တိုက္ပဲြကေတာ့ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ငယ္အသံုးမ်ား အဆက္မျပတ္ၾကားေနရသလို... လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္သံမ်ားကိုလည္း တခ်က္ခ်က္ၾကားရပါတယ္။ မိုးကုတ္ဂိတ္ကေနစၿပီး မနက္ကိုးနာရီေလာက္က စတင္ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။ နအဖ စစ္တပ္က ေပၚတာလိုက္လံဆဲြေနေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။DKBA မွ ျမ၀တီရဲစခန္းကို သိမ္းပိုက္ထားစဥ္ေကာဂရိတ္
ေကာဂရိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာလည္း တိုက္ပဲြျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘားအံကေန ျမ၀တီကို စစ္ကူဆင္းလာတဲ့ စစ္ကားေတြကို ဒီေကဘီေအက လမ္းကေန ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္တာလို႔ သိရွိရပါတယ္။


ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕နယ္
(၁ နာရီ ၂၀) တိုက္ပဲြက ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕ထဲသို႔ ေရာက္လာေၾကာင္း...
(၁ နာရီ ၁၅) ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕နယ္တြင္ နအဖ စစ္တပ္ ခမရ ၄၀၅ နဲ႔ ဒီေကဘီေအ ရင္း ၉၀၇ တို႔ တိုက္ပြဲစတင္ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ဒီေကဘီေအတပ္မ်ားႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီကတဘက္၊ နအဖ စစ္တပ္မွ ေျခလ်င္တပ္ရင္း (ခလရ) ၂၈၄ တဘက္ တဘက္ႏွင့္တဘက္ အေျခအေန တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မဲေဆာက္
မဲေဆာက္ဘက္မွာေတာ့ ျမ၀တီ-မဲေဆာက္လမ္းကို ေလယာဥ္ကြင္းအေရွ႕မွာေနၿပီး ထိုင္းစစ္တပ္ေတြ လမ္းကိုပိတ္ထားလိုက္ပါတယ္။ ထိုင္းဘက္အျခမ္းကမ္းနားတြင္ ထိုင္းစစ္တပ္မွ လက္နက္အျပည္အစံု ေနရာယူထားသလို႔ လက္နက္ႀကီးသံၾကားလိုက္တိုင္း ျပားျပား၀ပ္လိုက္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ထိုင္း-ျမန္မာ တံထားထိပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ စစ္ပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္အေရွ႕သို႔ လက္နက္ႀကီးက်လာ တလံုးက်လာပါတယ္။ ေအာက္မွာ ဓါတ္ပံု တင္ထားပါတယ္။ ေနာက္ ၁ ဂိတ္ ထိုင္းဘက္ရွိ ေဟြ႔မႈတ္ရြာ (ထိုင္းရြာ)ကိုလည္း လက္နက္ႀကီးမ်ား က်ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုလက္နက္ႀကီးေၾကာင့္ ထုိင္းလူမ်ဳိးတဦးေသဆံုးေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထိုင္းစစ္တပ္မွ ထြက္ေျပးေရာက္ရွိလာေသာ စစ္ေျပး ဒုကၳသည္မ်ားကို စစ္ေဆးေနစဥ္ (ဓါတ္ပံု -Reuters)

(ကိုးကား - Spillover of fighting in Burma kills one Thai) လက္နက္ႀကီးက်ေရာက္တဲ့အတြက္ ထိုင္းရြာသား အနည္းနယ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးရသတင္းကေတာ့ ထိုကဲ့သို႔ ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္းမွာ ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိုင္းဘက္ျခမ္းသို႔ ထြက္ေပးလာတဲ့ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ေထာင္ေက်ာ္ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။ တေျဖးေျဖးနဲ႔ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ မ်ားျပားလာေၾကာင္း ထပ္မံသိရွိရ။ ထြက္ေျပးလာတဲ့ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြကို ထိုင္းဘက္ျခမ္း မဲေဆာက္ၿမိဳ႔ရွိ ထုိင္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတေက်ာင္းတြင္ ထားရွိထားေၾကာင္းသိရွိသည္။ ေနာက္ဆံုး မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ရုံးမွာ တာ၀န္ရွိသူ Mr.Kittisak Tomornsak ေျပာျပခ်က္အရ ထိုင္းဘက္ကို ထြက္ေျပးလာသည္ စစ္ေျပးဒုကၳသည္ ေထာင္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ထိုင္း-ျမန္မာ တံထားထိပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ စစ္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္အေရွ႕သို႔ လက္နက္ႀကီးက်လာသည့္ ျမင္ကြင္း

Read More...

ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႕
ေရာင္ျခည္ဦး- အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ | Edit (Ycowa) Temples By