" *လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ ေမြးလာကတည္းက လူတိုင္းရျပိးသားျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုတာလဲ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တိုက္ယူမွရမယ္။ မညီမွ်မႈနဲ႕မတရားမႈဆိုတာအဆိုးရြားဆံုးအၾကမ္းဖက္မႈပဲ။ အမွန္တရားနဲ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္မႈဟာျမင့္ျမတ္တယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္သို႕မဟုတ္ေသျခင္းတရားသာငါ့ကိုေပးပါ။*"

Wednesday, August 1, 2012

တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားသိႏိုင္ေစရန္။

      

တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားသိႏိုင္ေစရန္။            စက္တငင္ဘာ ၃၁၊၉၊၂၀၁၂ ကုိသီဟဘလွႏွင့္ မသစ္သစ္(ေခၚ)မသင္းသင္းေဆြ
 ကုိေရခ်မ္းသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၁)ရက္တြင္ ၊ မိုးႀကိဳးသတင္းစာမွ အနားယူၿပီး စက္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ကိုသီဟဗလွႏွင့္ လုပ္ငန္းတူျဖစ္သည့္အတြက္ ဆက္ဆံခဲ့ရပါသည္။
ကိုသီဟဗလွသည္၊ ယခင္ (PPF)အဖဲြ႔တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီး အနားယူခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။
ကိုသီဟဗလွသည္၊  ျမ၀တီၿမိဳ႔ ၊အမွတ္(၁)ရပ္ကြပ္၊ ႏွင္းဆီလမ္းတြင္ေနထိုင္ေသာ၊ အဖဦးဘဇံ၏သမီးျဖစ္သူ၊မသစ္သစ္၊ ကိုသီဟေခၚဆုိသည့္အတိုင္း (ေခၚ)မသင္းသင္းေဆြႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်သူျဖစ္ၿပီး၊မသစ္သစ္ႏွင့္ညီမျဖစ္သူတို႔ကလည္းကိုသီဟဗလွႏွင့္စက္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားအျဖစ္၊ ကိုေရခ်မ္းႏွင့္စတင္ပတ္သက္ခဲ့စဥ္က သိရွိခဲ့ရ ပါသည္။
၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ကိုသီဟဗလွက လက္ႏွက္ခ်အလင္း၀င္ေတာ့မည္ဟု ကိုေရခ်မ္းကိုေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ စက္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကိုလည္း ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေနအရ အပ္ခ်ဳပ္စက္ အင္အားလံုေလာက္စြာ မရွိျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ကိုေရခ်မ္းထံမွ ငါးပင္စက္တလံုးႏွင့္ တပင္စက္သံုးလံုးကိုငွားရမ္း အသံုးျပဳခ်င္ေၾကာင္းေတာင္းဆိုလာသည့္အတြက္ ငွားရမ္းခဲ့ပါသည္။
ငါးပင္အပ္ခ်ဳပ္စက္ကို တလ(၆၀၀)ဘတ္ႏွင့္(၁)လံုး၊ တပင္အပ္ခ်ဳပ္စက္တလံုးကို တလ (၃၀၀)ဘတ္ႏွင့္ (၃)လံုးငွားရမ္း သြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။  
 ကိုေရခ်မ္းအေနႏွင့္ကလည္း စက္ခ်ဳပ္လုပ္သားမရွိျဖစ္ေနသည္ကတေၾကာင္း၊ ကိုေရခ်မ္း၏အိမ္လခအခက္အခဲရွိေနသည္ ကတေၾကာင္းေၾကာင့္၊ လုပ္ငန္းတူတေယာက္ျဖစ္သည့္အျပင္၊ကိုသီဟဗလွ၏ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ကိုသီဟဗလွ၏မိဘဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို ယံုၾကည္သည့္အတြက္ အပ္ခ်ဳပ္စက္မ်ားကိုငွားရမ္းခဲ့ပါသည္။
အပ္ခ်ဳပ္စက္မ်ားကို၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁ရက္မွစတင္ငွားရမ္းမွာျဖစ္တာ ေၾကာင့္ကိုသီဟဗလွက ဇန္န၀ါရီလ(၃၁)ရက္ညေနတြင္လာေရာက္ သယ္ေဆာင္သြားခဲ့ပါသည္။
ကိုေရခ်မ္း၏ ကပၸီဘန္းေနအိမ္မွ အပ္ခ်ဳပ္စက္မ်ားငွားရမ္းသည့္အခ်ိန္တြင္ ၊ကို၀ဏၰ၊ ကိုသာခၽြန္း၊ကိုမူလဲြ၊ဦးတင္ညိဳႏွင့္ ကိုေရခ်မ္းငွားရမ္းေနထိုင္သည့္ အိမ္ရွင္မ်ားျမင္ေတြ႔လိုက္ရသည့္ အျပင္ကိုသာခၽြန္းႏွင့္ကိုမူလဲြတို႔က စက္မ်ားကိုကားေပၚသို႔ ကူညီတင္ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကသည္။
အပ္ခ်ဳပ္စက္ငွားရမ္းခကို ေဖေဖၚ၀ါရီလႏွင့္မတ္လအတြက္သာရရွိခဲ့ပါသည္။ ( မတ္လအတြက္ စက္ငွားခကိုကိုေရခ်မ္း၏အမ်ဳိးသမီး ျမ၀တီသို႔သြားေရာက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ရသည့္အျပင္ မတ္လကုန္တြင္စက္မ်ားျပန္လည္ သိမ္းယူေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ဧၿပီလပထမပတ္တြင္ ျမန္မာျပည္ျပန္ေတာ့ ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႀကိဳတင္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။)
ကိုေရခ်မ္းတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံသည္၊ျပည္ေတာ္ျပန္ၿပီး၊ အပ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳ မည္ဟုရည္ ရြယ္ထားသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။
မတ္လတြင္ အမွတ္(၁)ရပ္ကြပ္၊ ႏွင္းဆီလမ္းရွိ ဦးဘဇံေနအိမ္သို႔  ကိုေရခ်မ္း၏ အမ်ဳိးသမီး ပထမတႀကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့စဥ္က  ငါးပင္စက္တလံုးအားေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ထပ္မံ၍ ဒုတိယအႀကိမ္သြားေရာက္ခဲ့သည့္အခါ မေတြ႔ရွိရေတာ့သည့္အတြက္ ကိုသီဟဗလွ၏အမ်ဳိးသမီးျဖစ္သူကိုေမးျမန္းၾကည့္ရာ သူမသိရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့သည္။
ဧၿပီလပထမပတ္တြင္ တတိယအႀကိမ္ကိုေရခ်မ္း၏ဇနီး ျမ၀တီသို႔ သြားေရာက္စဥ္အခါက အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ရွိ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တဆိုင္ ကိုေရခ်မ္းသည္ ျမန္မာျပည္ျပန္ရန္အစီအစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ထားေသာေၾကာင့္ စက္မ်ားကိုျပန္လည္ရယူလိုေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္လည္အပ္ႏွံမည့္ ရက္စြဲကို အတိအက်ေျပာဆို ေပးေစလိုေၾကာင္း ကိုေရခ်မ္း၏အမ်ဳိးသမီးျဖစ္သူ မခင္ခင္ေထြးက ကိုသီဟဗလွအားေျပာကာေတာင္းဆိုခဲ့ရာတြင္ တိတိက်က်ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ကိုသီဟဗလွမွ ေျပာဆိုခဲ့သည့္အတြက္ အခ်င္းမ်ားခဲ့ရသည္။
ထိုသို႔စကားမ်ားစဥ္ ကိုသီဟဗလွမွ မေက်နပ္လွ်င္ႀကိဳက္တဲ့ေနရာတိုင္၊ ဒီေကဘီေအျဖစ္ျဖစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ျဖစ္ဘာျဖစ္ျဖစ္ ဘာကိုမွ်ဂရုမစိုက္ဘူး ႀကိဳက္ရာတိုင္ဟု ကိုေရခ်မ္း၏အမ်ဳိးသမီးအား ေဒါသႏွင့္ ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
ကိုေရခ်မ္းတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွ့ံသည္ မည္သူ႔ကိုမွ်တိုင္ၾကားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ စီးပြားေရးအဆင္မေျပသည့္ အေျခအေနတြင္ေငြေၾကးခက္ခဲလြန္းသည့္အတြက္ တခါတရံတြင္ တႏွစ္ခဲြေက်ာ္ေက်ာ္ရွိၿပီး မိခင္ႏို႔ျဖတ္ထားစကေလးအတြက္ ႏို႔ဗူး၀ယ္ရန္ပင္ အဆင္မေျပလွပါ။
ကိုသီဟ၏ စကားကိုယံုမွားကာကိုေရခ်မ္းသည္ ေစာင့္ဆိုင္းေနလ်က္ရွိသည္။ထိုသို ႔ေစာင့္ေနစဥ္အတြင္းသႀကၤန္ပထမအၾကတ္ရက္တြင္၊ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္ အတြက္ ထိုင္းရဲမ်ား၏ဖမ္းဆီးျခင္းကိုခံခဲ့ရပါသည္။ယခင္က ကိုေရခ်မ္းတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံတြင္ေနထိုင္ခြႊင့္လက္မွတ္မ်ား  ၊အလုပ္လုပ္ခြင့္စာရြက္ စာတမ္းမ်ားရွိခဲ့ၾကသည္။ျမန္မာျပည္ျပန္ရန္စီစဥ္ထားသည့္ ကိုေရခ်မ္းတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ေနထိုင္ခြင့္ႏွင့္အျခားသက္ဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို သက္တမ္း တိုးျမွင့္ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။
အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိုင္းအခ်ဳပ္ခန္းတြင္ႏွစ္ရက္ႏွင့္ တညေနထိုင္ခဲ့ရၿပီး၊ ဘတ္(၈၅၀၀) ကိုတရားရံုး တြင္ ဒဏ္ေငြ ေပးေဆာင္ခဲ့ရပါသည္။
ကိုေရခ်မ္းအေနႏွင့္ အိမ္လခ၊ မီးလခမ်ားႏွင့္အတူတရားရံုးတြင္ ေပးေဆာင္ခဲ့ရေသာ ေငြေၾကးတို႔အားယခုအခ်ိန္ အထိေခ်းငွားထားသူမ်ားထံသို႔ျပန္လည္ ေပးေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။
ဧၿပီလပထမပတ္တြင္ ျမန္မာျပည္ျပန္ရန္ စီစဥ္ထားသည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမ၀တီၿမိဳ႔ရွိ မယကရံုးသို႔ ကိုေရခ်မ္း၏ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္အက်ဥ္းႏွင့္ ဓါတ္ပံုႏွစ္ပံုအား တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ကိုေရခ်မ္းအမ်ဳိးသမီးျမ၀တီၿမိဳ႔၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြပ္၊ ႏွင္းဆီလမ္းရွိ ကိုသီဟဗလွ၏ ေယာက္ခမေတာ္စပ္သူ ဦးဘဇံေနအိမ္သို႔ ေနာက္ဆံုးသြားေရာက္ခဲ့စဥ္ကလည္း၊ ဦးဘဇံ၏ဇနီးႏွင့္ သမီးငယ္မ်ားရွိေနခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ကိုသီဟဗလွ ကိုေရခ်မ္းထံမွ စက္မ်ားငွားရမ္းခဲ့သည့္ အေၾကာင္းစံုကိုသိရွိထားသူျဖစ္ၿပီး၊ ျမ၀တီၿမိဳ႔ ေရလယ္ကၽြန္းတြင္ေနထိုင္သူ ဖထီးဟု ကိုေရခ်မ္းတို႔ ေလးစားစြာ ေခၚေ၀ၚေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားတဦးလည္း ဦးဘဇံ၏ေနအိမ္တြင္ ေရာက္ရွိေနႏွင့္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ဖထီးကို ျမ၀တီသို႔ေရာက္လွ်င္ အပ္ခ်ဳပ္စက္မ်ားအေျခအေနကိုေမးျမန္းေပးပါရန္ ကိုေရခ်မ္းကမွာထားေသာ ေၾကာင့္ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ဦးဘဇံ၏အမ်ဳိးသမီးမွ ကိုသီဟဗလွ၏ကိစၥမ်ားကို ဦးသန္း၀င္းႏွင့္ ဦးက်ားႀကီးတို႔သိရွိသြားၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္နာမည္ပ်က္ရွိသြားတာေၾကာင့္၊ ကိုေရခ်မ္းထံမွ ငွားရမ္းထားေသာ အပ္ခ်ဳပ္စက္မ်ားကိုျပန္မေပးႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း  ကိုေရခ်မ္း အမ်ဳိးသမီးအား ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
ဦးဘဇံ၏ သမီးအငယ္မွလည္းစက္မ်ားငွားရမ္းထားသည့္စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား မရွိတာေၾကာင့္ တိုင္ခ်င္ရာတိုင္ဟုေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
ကိုေရခ်မ္း၏စက္မ်ားကို ကိုသီဟဗလွ၏ေယာကၡမျဖစ္သူက တြန္းလွည္းျဖင့္ လာေရာက္သယ္ေဆာင္သြားသည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကိုတရုပ္ကိုယ္တိုင္သယ္ေပးလိုက္ရတဲ့အတြက္  ဘတ္ေငြ(၁၀၀)ရလိုက္ေၾကာင္းကိုတရုပ္က ကိုေရခ်မ္းႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့စဥ္ ေျပာဆိုခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။
ကိုတရုပ္သည္ ယခင္ကိုသီဟဗလွတို႔ အပ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခဲ့စဥ္ကစၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ ထိုစက္ရံုတြင္ ရွိေနပါေသး သည္။
ဇြန္လဆန္းပိုင္းတြင္၊ ျမ၀တီရွိကိုသီဟဗလွက၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႔ရွိ ကိုေက်ာ္လင္းဆိုသူအား ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ၿပီးလက္နက္ခ်အလင္း၀င္ခဲ့လ်င္ အေျခအေနေကာင္းေၾကာင္း၊ ကားတစင္းလွ်င္ ငါးေသာင္းရေၾကာင္း၊ေျပာဆိုစည္းရံုးေနၿပီး၊ေရခ်မ္းျပန္လို႔မရေၾကာင္း၊ ေရခ်မ္းျပန္လွ်င္ သူဂိတ္တြင္အၿမဲရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္ပါကတစံုတရာျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟုေက်ာ္လင္းမွ တဆင့္ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။
ကိုေရခ်မ္းအေနျဖင့္ ကိုသီဟဗလွအက်ဳိးယုတ္ေစမည့္မည္သည့္ အျပဳအမူ၊ အလုပ္အကိုင္မ်ဳိးကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ျပဳမူျခင္းမရွိသည့္အျပင္ အခက္အခဲအၾကပ္အတည္းမ်ားၾကားမွအက္ခ်ဳပ္စက္မ်ား ျပန္လည္ရရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ပါသည္။ကိုသီဟဗလွသည္ကိုေရခ်မ္း၏ အပ္ခ်ဳပ္စက္မ်ားကို ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္လာသည့္ အတြက္သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားသိရွိေစရန္ တင္ျပလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေခတ္သစ္ 

Read More...
 http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5880924363047525877#editor/target=post;postID=7254978117881917362

0 comments:

ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႕
ေရာင္ျခည္ဦး- အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ | Edit (Ycowa) Temples By