" *လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ ေမြးလာကတည္းက လူတိုင္းရျပိးသားျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုတာလဲ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တိုက္ယူမွရမယ္။ မညီမွ်မႈနဲ႕မတရားမႈဆိုတာအဆိုးရြားဆံုးအၾကမ္းဖက္မႈပဲ။ အမွန္တရားနဲ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္မႈဟာျမင့္ျမတ္တယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္သို႕မဟုတ္ေသျခင္းတရားသာငါ့ကိုေပးပါ။*"

Wednesday, May 6, 2009

ဆႏၵျပမႈေနာက္ဆက္တြဲသတင္း။

ယေန႕နံနက္ ၈း၃၀ တြင္ Panthong Manufacturing Co,Ltd စက္ရံုမွ အလုပ္သမား(၂၀၀) ခန္႕ ၄င္းတို႕လုပ္အားခ ႏွစ္လစာ လစာေငြ မရရွိေသာေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမဲေဆာက္ၿမိဳ႕ အလုပ္သမားကာကြယ္ေရးရံုး ေရွ႕တြင္ သြားေရာက္ဆႏၵျပရာ ေန႕လည္ ၂း၃၀ နာရီတြင္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိသျဖင့္ ဆႏၵျပပြဲၿပီးဆံုးသြားသည္။

မက္ေဖါင္ေဒးရွင္း ႏွင့္ ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ အကူအညီျဖင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးရံုးမ ွတာ၀န္ရွိသူမ်ား စက္ရံု ပိုင္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္ ႏွင့္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ (၉) ဦး တို႕နံနက္ ၁၁း၃၀ တြင္စတင္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းသည္။

စက္ရံုပိုင္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္မွ အလုပ္သမားတို႕၏လစာကို ၂၀.၄.၂၀၀၉ ေန႕တြင္ ေနာက္ဆံုးထား ေပးရန္ ယခုအခ်ိန္မွစၿပီး အလုပ္သမားမ်ားအား တေန႕ထမင္းႏွင့္ဟင္း (၃) ႀကိမ္ ေကြ်းေမြးရန္ ေသာက္သံုးေရ အလုံအေလာက္ ေပးရန္ႏွင့္ စက္ရံုအတြင္း ဆက္လတ္ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳရန္တို႕ကို ကတိျပဳခဲ့သည္။

ေန႕လည္ ၂း၃၀ နာရီ၌ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးရံုး တာ၀န္ရွိသူအရာရွိ ဖုန္ဆြန္ဖံု အလုပ္ရွင္ ကိုယ္စားလွယ္ ထန္နဖြန္ ဆိုထနာေဒခ်ာဖြန္ (ပိုင္ရွင္ဇနီး) အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ (၉) ဦး ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ေရွ႕ေန ဖိႏူန္ တို႕ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည္။

ဆႏၵျပပြဲၿပီးဆံုးသြားသျဖင့္အလုပ္သမားမ်ားစက္ရံုသို႕ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

Read More...

Tuesday, May 5, 2009

ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ရွိ စက္ရံုအလုပ္သမား (၂၀၀)ေက်ာ္ ဆႏၵၿပီ

ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ရွိ စက္ရံုအလုပ္သမား (၂၀၀)ေက်ာ္ ႏွစ္လစာလခမရသျဖင့္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ ဆ၀ါဒီကန္ရံုး(အလုပ္သမားအခြင့္ေရးကာကြယ္ေရးရံုး)ေရွ႕၌ ဆႏၵျပ
ေရာင္ျခည္ဥိးအလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ေရာင္ျခည္ဥိးအလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕


၆.၅.၂၀၀၉

မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ မယ္ေတာင္လမ္းရွိ ထိုင္ဝမ္လူမ်ဳိးပိုင္ Ponthag Manfacturing Co, Ltd (TK)ေလးသိုးေမႊးစက္ရံုံုမွ အလုပ္သမား (၃၀၀) ေက်ာ္ကို ၁၀.၃.၂၀၀၉ ရက္ေန႕မွစၿပီး ယေန႕အထိ ႏွစ္လစာ လုပ္ခလစာမ်ားအား အလုပ္ရွင္မွ မထုတ္ေပးေၾကာင္းသိရသည္။ ၄င္းအျပင္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း ေသာက္ေရ သံုးေရမရရွိျခင္း၊ အလုပ္ရွင္မွွ အလုပ္သမား မ်ား၏ အခက္ အခဲမ်ားအား မေျဖရွင္းေပးျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ၂၁.၄.၂၀၀၉ရက္ေန႕တြင္ ဆ၀ါဒီကန္ (အလုပ္သမား အခြင့္ေရးကာကြယ္ေရး ရံုး) သို႕ ေအာက္ပါ အခ်က္(၃)ခ်က္အားေတာင္းဆိုခဲ့သည္ ။

၁၊ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ သက္မွတ္ထားေသာ အလုပ္သမားကာကြယ္ေရး ဥပေဒ အတိုင္း အျပည့္အ၀ခံစားခြင့္ ေပးရန္
၂၊ အလုပ္သမားမ်ားအား က်မ္းမာေရးအက်ိဳး ခံစားပိုင္ခြင့္ရရန္
၃၊ အလုပ္သမားမ်ားအား ေသာက္သံုးေရ လုံေလာက္စြာေပးေဆာင္ေပးရန္္ တို႕ျဖစ္ပါသည္။

၄င္းေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအား ၅ ရက္မွ်ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့သည့္တိုင္ ဆ၀ါဒီကန္(အလုပ္သမား အခြင့္ေရးကာကြယ္ေရးရံုး)ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္တို႕မွ လာေရာက္္ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ဆဝါဒီကန္(အလုပ္သမားအခြင့္ေရးကာကြယ္ေရးရံုး) အရာရွိျဖစ္သူ ဖိဆုန္ဖုန္းမွ အလုပ္သမား မ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္မဝင္ပါက ပုလိပ္ျဖင့္အဖမ္းခံရမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေရာင္ျခည္ဥိးအလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕
ထုိ႕ေနာက္ ၂၇.၄.၂၀၀၉ ရက္ေန႕တြင္ ထပ္မံ၍လာေရာက္ေျဖရွင္းေပးရန္ စာေရးအေၾကာင္းၾကား ေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားကာကြယ္ေရးရံုးတို႕မွ တစံုံတရာေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိသည့္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားမွ ၂၈.၄.၂၀၀၉ ရက္ေန႕တြင္ အလုပ္မွ ရပ္ဆိုင္းၿပီး ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိသို႕ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေသာ္လည္း လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ဆ၀ါဒီကန္(အလုပ္သမားအခြင့္ေရး ကာကြယ္ေရး ရံုး) အရာရွိတို႕မွ အေလးထား ေဆာင္ရြက္မႈမရွိသျဖင့္ ၆.၅.၂၀၀၉ ရက္ေန႕ နံနက္ (၈း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ဆ၀ါဒီကန္ (အလုပ္သမားအခြင့္ေရးကာကြယ္ေရးရံုး)သို႕ အလုပ္သမား ဦးေရ ၂၀၀ေက်ာ္မွ ခ်ီတက္ ဆႏၵျပလ်က္ရွိ ေၾကာင္းသိရသည္။

ယခု ၁၁း၃၀ နာရီ တြင္ အလုပ္သမားရံုးအရာရွိ မွ စက္ရံုပိုင္ရွင္အား ရံုးသို႕ ဖံုးဆက္ေခၚၿပီး အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေနၿပီး မက္ေဖါင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕တို႕မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိသည္။

ထိုစက္ရံုမွာ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၄င္းစက္ရံုရွိ အလုပ္သမား အမ်ားစုမွာ လုပ္သက္ ၅ ႏွစ္မွ ၁၀ ၾကားရွိ အလုပ္သမား အမ်ားစုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းစက္ရံုပိုင္ရွင္မွ ယခင္ ကာလမ်ားတြင္လည္း လစာထုတ္္ရက္ ေနာက္က်ျခင္း အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ပံုမွန္ မေပးႏိုင္ျခင္း ေသာက္ေရသံုးေရ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားကို အစဥ္အၿမဲရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Read More...

ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႕
ေရာင္ျခည္ဦး- အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ | Edit (Ycowa) Temples By