" *လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ ေမြးလာကတည္းက လူတိုင္းရျပိးသားျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုတာလဲ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တိုက္ယူမွရမယ္။ မညီမွ်မႈနဲ႕မတရားမႈဆိုတာအဆိုးရြားဆံုးအၾကမ္းဖက္မႈပဲ။ အမွန္တရားနဲ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္မႈဟာျမင့္ျမတ္တယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္သို႕မဟုတ္ေသျခင္းတရားသာငါ့ကိုေပးပါ။*"

Friday, September 4, 2009

တတိယအႀကိမ္သံဃာ့ထုသပိတ္ကံေဆာင္ျခင္း စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ရန္ ပံုစံ(၄)မ်ဳိး
Thursday, September 3, 2009
3.8.09 sep

ၾသ၀ါယစရိယဆရာေတာ္ႀကီးမွအာမခံဦးစီး၍ သိမ္အတြင္း၌ ပ၀ါရဏာအၿပီးဆက္လက္ ကံေဆာင္ျခင္းႏွင့္ထိုင္သပိတ္တိုက္ပြဲေဖာ္ျခင္း။
သံဃာထုအင္အား (၅၀၀-၁၀၀၀)ခန္႔ျဖင့္ ၿမိဳ ႔တစ္ခုတြင္ သိမ္ႀကီးတစ္ခု အား စုေပါင္း ၀င္ေရာက္၍ သပိတ္ကံေဆာင္ၿပီး ထိုင္သပိတ္ဆင္ႏြဲျခင္း (သို႔)လမ္းေလွ်ာက္ေမတၱာပို႔သပိတ္ကံေဆာင္ျခင္း။
ရဲရင့္စြာျဖင့္တစ္ပါးတည္းဦးေဆာင္တိုက္ပြဲေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ကိုယ္ေတာ္မ်ားမွ သိမ္တစ္ခုတြင္တစ္ပါးဆီတာ၀န္ယူ၍ ပ၀ါရဏာအၿပီး အျခားသိမ္မ်ားရွိ သံဃာမ်ားနည္းတူ ေ၀ဌေပးလိုက္သည့္ကမၼ၀ါစာမ်ား ဖတ္ၾကားရန္ ေၾကျငာၿပီး စတင္ ဖတ္ၾကား ၍သိမ္တြင္းရွိ သံဃာထုကို ဖိတ္ေခၚကံေဆာင္ျခင္း၊ ဆက္လက္၍ သံဃာထု ပါ၀င္မႈေပၚမူတည္၍ သံဃာထုဆႏၵႏွင့္အညီ ထိုင္သပိတ္ျပဳျခင္း၊
လမ္းေလွ်ာက္ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔ျခင္း၊ ဘုရားေစတီပုထိုးမ်ားေပၚတြင္ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သျခင္း။
၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေအာက္တို႔ဘာ (၃)ရက္ေန႔တြင္ မိမိတို႔သံဃာထုရွိ ဦးေဆာင္သံဃာမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္မည့္ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ ႀကီး မ်ားအား စစ္မိစာၦမ်ားမွ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းထား ပါက ပူးေပါင္းပါ၀င္ဆင္ႏြဲမည့္ ကိုယ္ေတာ္မ်ားမွ မိမိေက်ာင္းဌာနမ်ားတြင္ သပိတ္ကံေဆာင္ ၍ ေနစဥ္႔ ဘုရား ေစတီပုထိုးမ်ားသို႔ ခီ်တက္ လမ္းေလွ်ာက္ ေမတၱာပို႔သျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ ျပန႔္ျပန္႔ ေန႔စဥ္ဆင္ႏြဲျခင္းျဖင့္ သပိတ္ကံ အရွိန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
မွတ္ခ်က္ -အထက္ပါ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္မႈ ပံုစံ(၄)မ်ဳိးအတြက္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ပါ၀င္ ဦးေဆာင္မည့္ သံဃာမ်ားမွေသခ်ာတိက်စြာ သတ္မွတ္၍ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေအာက္တို႔ဘာ (၃)ရက္ မတိုင္မွီမည့္သည့္ၿမိဳ ႔ မည္သည့္သိမ္တြင္ မည္သို႔ေသာပံုစံျဖင့္၊ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ကိုအဖြဲခြဲဦးေဆာင္တာ၀န္ရွိသံဃာမ်ားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ
သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႔ႀကီး၏ ဆက္သြယ္ေရး တာ၀န္ခံမ်ားဆီသို႔အေၾကာင္းၾကားေပးပို႔ပါရန္ ေလွ်ာက္ထား
အပ္ပါသည္ ဘုရား…

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာရဟန္းပ်ိဳသမဂၢႏွင့္ သံဃာ့သာမဂၢီအဖဲြ ႔


သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႔ခဲြမ်ားဖဲြ႔စည္းပုံအဖြဲ႔ခြဲ (၅) ထန္းတပင္ၿမိဳ႕၊ရန္ကုန္တုိင္း
၁။ ဦးေခမာသီရိ
၂။ အရွင္သာဂရ
၃။ အရွင္၀ိသုဒၶရ
၄။ ဦးေတဇဘိဝံသ
၅။ ဦးေမတၱာစာရ
၆။ အရွင္ကုသလ
၇။ ဦးအိျႏၵိယ
၈။ ဦးေသာမ
သံဃာ့ တပ္ေပါင္းစုအဖဲြ႔ခဲြအမွတ္(၅) ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ကုိ အသစ္ တုိးခ်ဲ႕ဖဲြ႕စည္းလုိက္ပါသည္။ ယခုတုိးခ်ဲ႕ဖဲြ႔စည္းလုိက္ေသာ သံဃာ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ဦးေဆာင္ကာ တတိယအႀကိမ္ သံဃာ့သပိတ္ ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
လာမည့္စက္တင္ဘာႏွစ္ပတ္လည္ ၂၀ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ (နအဖ) စစ္အစုိးရအား ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစ ုအဖဲြ႔ႀကီးမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေၾကျငာခ်က္ကုိ သံဃာတပ္ေပါင္းစု အဖဲြ႔ခဲြမ်ားမွ ဖတ္ၾကားကာသတင္းဌာနမ်ားသို႔ ေပးပုိ႔၍၎၊
ဌာနဆုိင္ရာအသီးသီးသုိ႔လိပ္မူတပ္၍၎ ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ခ်မွတ္ထားေသာ ၀ိနည္းဥပေဒေတာ္ႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ထားေသာ သံဃာ့အားလုံး စုေပါင္းညီညြတ္မႈ
အထိမ္းအမွတ္ သံဃာသပိတ္ကုိ အားလုံးပါ၀င္ဆင္ႏြဲၾကရန္ သံဃာေတာ္မ်ားအားလုံးတြင္ တာ၀န္ကုိယ္စီရွိၾကပါသည္။
မိမိတုိ႔ က်ရာတာ၀န္ကုိ မပ်က္မကြက္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ ရုိေသစြာေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။
သံဃာေတာ္မ်ားအားလုံးသေဘာတူေဆာင္ရြက္ထားေသာသံဃာကိစၥကုိမလုိက္နာပဲဆန္႔က်င္ကာနအဖစစ္အစုိးရႏွင့္ဆက္လက္ေပါင္းသင္းေသာသံဃာေတာ္မ်ားကုိသံဃာထုတစ္ရပ္လုံးမွ ဘဲြ႔အမည္………မိဘအမည္……….ေက်ာင္းတုိက္အမည္……………..ၿမိဳ႕ရြာအမည္မ်ားထုတ္ျပန္ကာ
ပကာသနီယကံျပဳကာ သံဃာအျဖစ္မွက်ဥ္ဖယ္ လုိက္ေၾကာင္းႏွင့္ျပည္သူလူတစ္ရပ္လုံးမွ ယခုထုတ္ျပန္ထားေသာ သံဃာအား
ပစၥည္းေလးပါးလွဴဒါန္းျခင္း လုံး၀မျပဳရန္ တရား၀င္စာရြက္မ်ား ထုတ္ေ၀ကာျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးအႏွံ႔ျဖန္႔ေ၀မည္ျဖစ္ပါသည္။
အင္တာနက္၀က္ဆုိက္မ်ား၊ ဘေလာ့မ်ား တြင္ဆက္တုိက္ေဖၚထုတ္ေၾကျငာမည္။ R F A ,VO A, B B C ,D V B စသည့္ သတင္းဌာနမ်ား သို႔လည္းေပးပုိ႔ကာေၾကျငာသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ E Mailေပါင္းမ်ားစြာမွလည္းျဖန္႔ေ၀ေဖၚထုတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ယခု ေဆာင္ရြက္မည့္ သပိတ္သည္ေအာင္ျမင္သည္ အထိလုံး၀အရွုံးမေပးပဲ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္
သာသနာေတာ္အတြက္အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။
မိမိတုိ႔ေအာင္ျမင္ေအာင္မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါက ျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္သည္စစ္မိစၦာမ်ား၏ေအာက္တြင္ သူတုိ႔လုပ္ခ်င္သလုိလုပ္
အႏုိင္က်င့္တာမွန္သမွ်ေခါင္းငံုခံ သံဃာေတာ္ေတြကုိ သတ္ခ်င္သတ္ ႏွိပ္စက္ခ်င္ သလိုႏွိပ္စက္ ေထာင္ခ်ခ်င္ သလုိေထာင္ခ်
သူတုိ႔ျပဳသမွ်ခံရသည့္ ဘ၀ျဖင့္ သာသနာေတာ္နိဂုံးခ်ဳပ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္ မေပ်ာက္ကြယ္ရန္သံဃာထုတစ္ရပ္လုံးႏွင့္ ျပည္ထုလူထုအားလုံးမွာတာ၀န္ကုိယ္စီရွိၾကပါသည္။ လူထုတာ၀န္ကုိေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ၾကပါရန္အားလုံးကုိအသိေပး ႏႈိးေဆာ္တုိက္တြန္းပါသည္။
ပ၀ါရဏာျပဳရာေက်ာင္းတုိက္မ်ားစာရင္းေရးသားျပဳစု၍တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံေပးပုိ႔ေပးၾကပါရန္ကုိလည္းတုိက္တြန္းနုိးေဆာ္
ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ရဟန္းပ်ိဳသမဂၢႏွင့္ သံဃသာမဂၢီအဖဲြ႔ ။

0 comments:

ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႕
ေရာင္ျခည္ဦး- အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ | Edit (Ycowa) Temples By