" *လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ ေမြးလာကတည္းက လူတိုင္းရျပိးသားျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုတာလဲ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တိုက္ယူမွရမယ္။ မညီမွ်မႈနဲ႕မတရားမႈဆိုတာအဆိုးရြားဆံုးအၾကမ္းဖက္မႈပဲ။ အမွန္တရားနဲ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္မႈဟာျမင့္ျမတ္တယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္သို႕မဟုတ္ေသျခင္းတရားသာငါ့ကိုေပးပါ။*"

Tuesday, October 27, 2009

အလုပ္သမားမ်ားဖတ္ရႈရန္စာအုပ္ျဖန္ ့ခ်ီမႈျဖင့္ ျမန္မာ အလုပ္သမား တစ္ဦး အလုပ္ျဖဳတ္ခံရအလုပ္သမားမ်ားဖတ္ရႈရန္စာအုပ္ျဖန္ ့ခ်ီမႈျဖင့္ ျမန္မာ အလုပ္သမား တစ္ဦး အ

ေအာက္တိုဘာ ၂၇

ထိုင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္ျမိဳ ့ဘန္ေဘာ္နယ္ေျမ ဒီေကရပ္ကြက္မွ ျမန္မာစက္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမား ကိုဗညားဆိုသူအား လုပ္ငန္းရွင္က အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာအုပ္ျဖန္ ခ်ီမႈေၾကာင့္ အလုပ္ထုတ္လိုက္ဟု သိရသည္။

အသက္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ အရြယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ ့မွ အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမား ကိုဗညားက “ဘန္ေဘာ ္ငါးေသတၱာရံု နားမွာ ဖြင့္ထားတဲ့ အင္ဂ်ီအိုေဆးခန္းမွာျဖန္ ့ေ၀တဲ့ စာအုပ္ေတြ စာေစာင္ေတြ၊ကြန္ဒံုးေတြကို က်ေနာ္ ျမန္မာ အလုပ္သမား ေတြကို ေ၀ေပးပါတယ္။ က်ေနာ္ အလုပ္လုပ္တဲ့ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမွာ ေ၀ေတာ့ သူေဌးမက က်ေနာ့္ကို အလုပ္ထုတ္လိုက္ ပါတယ္။ အဲဒီစာအုပ္ေတြက ထိုင္းဘာသာ၊ ျမန္မာဘာသာေတြနဲ ့ ေရးထားပါတယ္။ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးေတြ၊ ရပိုင္ခြင့္ေတြ၊ အလုပ္ရွင္ လိုက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းေတြ ပါတယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ျမန္မာ အလုပ္သမားေတြ ျပင္ပကမၻာနဲ ့အဆက္အသြယ္ ရတာတို႔ အသိပညာ ဗဟုသုတေတြ တိုးျပီး အလုပ္သမားအခြင့္ အေရးေတြကို ေတာင္းဆို လာမွာကို ထိုင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြက မလိုလားဘူးေလ၊ က်ေနာ္ ဒီလိုပဲ ယူဆပါတယ္” ကိုဗညားသည္ ထိုကဲ့သို ့စာေစာင္မ်ား လိုက္လံ ေ၀ငွေနေသာ အလုပ္ကို မိမိ၀ါသနာအေလွ်ာက္ လုပ္ေနသည္မွာသံုးလခန္ ့ရွိျပီးျဖစ္သည္။ ယခုသူသည္ အလုပ္အကိုင္ အသစ္ ရရွိေရး အတြက္ ရွာေဖြေနဆဲျဖစ္သည္။
ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္း အလုပ္သမားအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ က်မၼာေရး၊ ပညာေရး၊ ကေလးသူငယ္၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး အစရွိသျဖင့္ ေခါင္းစဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေအာက္တြင္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အင္ဂ်ီအိုအဖြဲ ့အစည္းေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိသည္။ ထိုအဖြဲ ့အစည္း အသီးသီးတို႕က ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္း လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနၾကေသာ ေရြ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ စာအုပ္ စာေစာင္မ်ား အခမဲ့ ေ၀ေပးေလ့ရွိသည္။ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ နိုင္ငံျခား အလုပ္သမားမ်ား သန္းခ်ီရွိေနေသာ ထိုင္နိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္ခံျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း၊ လူကုန္ကူးခံရျခင္းမ်ား ေန႕စဥ္ ျဖစ္ေပၚ ေနလွ်က္ရွိသည္။ အလုပ္သမားအဖြဲ ့ႏွင့္ အင္ဂ်ီအိုမ်ား ရွိေသာ္လည္း မေျဖရွင္းနိုင္ေလာက္ေအာင္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားက စံုေနသည္။ အဆိုပါ စာအုပ္ စာေစာင္ႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ခ်ိနိိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ အလုပ္သမားအခ်ိဳ႕ ဆက္သြယ္ကူညီမႈမ်ား ရရွိသည္လည္း ရွိသည္။ သို ့ရာတြင္ သန္းခ်ီရွိေသာ ျမန္မာ ေရြ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္အင္မွာ ေန႕စဥ္ အေျခအေနဆိုးမ်ားျဖင့္ ၾကံဳေနရဆဲ ရွိသည္။

0 comments:

ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႕
ေရာင္ျခည္ဦး- အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ | Edit (Ycowa) Temples By