" *လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ ေမြးလာကတည္းက လူတိုင္းရျပိးသားျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုတာလဲ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တိုက္ယူမွရမယ္။ မညီမွ်မႈနဲ႕မတရားမႈဆိုတာအဆိုးရြားဆံုးအၾကမ္းဖက္မႈပဲ။ အမွန္တရားနဲ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္မႈဟာျမင့္ျမတ္တယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္သို႕မဟုတ္ေသျခင္းတရားသာငါ့ကိုေပးပါ။*"

Sunday, November 15, 2009

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ၿသစေၿတးလ် အသံလႊင္းဌာန က စတင္ထုတ္လႊင့္

ၿသစေၿတးလ်ႏုိင္ငံ မဲဘုန္းျမိဳ႕ ေရဒီယုိၿသစေၿတးလ် ABC အသံလႊင့္ဌာနက ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အသံလႊင့္အစီအစဥ္ ကုိ စတင္ထုတ္လႊင့္လုိက္ျပီ ဟု ယေန႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

ABC အသံလႊင့္ဌာန အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ မစၥတာ Hanh Tran က ယခုလုိေျပာသည္။

̏ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ စတင္အသံလႊင့္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ရတာကလဲ ျမန္မာႏုိင္ငအေပၚ ႏုိင္ငံတကာက ပုိမုိစိတ္ဝင္စားလာျခင္းေၾကာင့္ လဲ ျဖစ္သလုိ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဗဟုသုတေတြ ရလာေစဖုိ႔ ကုိရည္ရြယ္ ထုတ္လႊင့္သီားတာျဖစ္တယ္”

အသံလႊင့္ခ်ိန္မ်ားကေတာ့ မနက္(၅)နာရီခြဲ လႈိင္းတုိ မီတာ ၂၅ ကီလုိဟဒ္ ၁၁၈၄၀ႏွင့္ ၄၉ ကီလုိဟဒ္ ၅၉၉၅၊ မနက္(၇)နာရီခြဲ လႈိင္းတုိ မီတာ ၁၆ ကီလုိဟဒ္ ၁၇၆၆၅၊ ၃၁ ကီလုိဟဒ္ ၉၇၃၀ ႏွင့္ ည(၁၀)နာရီ လႈိင္းတုိ မီတာ ၂၅ ကီလုိဟဒ္ ၂၂၉၈၀ တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

ယခင္က အဂၤလိပ္ ၊တရုတ္ ၊အင္ဒုိနီးရွား ၊ခမာ ၊ ဗီယမ္နမ္ ၊ ျပင္သစ္ ၊ Papua New Guinea တုိ႔ျဖစ္ၾကျပီး ၊ ယခုအခါ ျမန္မာ ဘာသာ ထပ္တုိး၍ ထုတ္လႊင့္သြားမည္ဟု မစၥတာ Hanh Tran ကဆက္လက္ေျပာသြားသည္။

0 comments:

ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႕
ေရာင္ျခည္ဦး- အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ | Edit (Ycowa) Temples By