" *လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ ေမြးလာကတည္းက လူတိုင္းရျပိးသားျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုတာလဲ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တိုက္ယူမွရမယ္။ မညီမွ်မႈနဲ႕မတရားမႈဆိုတာအဆိုးရြားဆံုးအၾကမ္းဖက္မႈပဲ။ အမွန္တရားနဲ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္မႈဟာျမင့္ျမတ္တယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္သို႕မဟုတ္ေသျခင္းတရားသာငါ့ကိုေပးပါ။*"

Sunday, December 27, 2009

ထုိင္းအလုပ္သမားေတြ ႏွစ္သစ္ကူးမွာ လစာတုိးေတာ့မယ္

ျပည္နယ္ ၇၁ ျပည္နယ္ကအလုပ္သမားေတြအတြက္ ေန႔တြက္အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခတုိးေပး
ဖုိ႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခေကာ္ မတီက သေဘာတူလုိက္ၿပီလုိ႔ ေသာၾကာေန႔က ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး Somchai Chumrat က ေျပာပါတယ္။ အစည္းအေ၀းဆုံး ျဖတ္ခ်က္ေတြ လက္မွတ္ထုိးဖုိ႔အတြက္အလုပ္သမား၀န္ႀကီး Paitoon Kaewthong ဆီ အဂၤါေန႔မွာ တင္သြင္းပါမယ္။ အလုပ္သမားေတြ အတြက္ ႏွစ္သစ္ကူးလက္ေဆာင္အေနနဲ႔ ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန႔မွာ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခသစ္ကုိ စတင္ထုတ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခသစ္ေတြကေတာ့ ဘန္ေကာက္နဲ႔ဆြတ္ပရခန္းေဒသမွာ တရက္ကုိ ၂၀၆ ဘတ္၊ ခ်င္းမုိင္းမွာ ၁၇၁ ဘတ္၊ ဖူးခက္မွာ ၂၀၄ဘတ္၊ အယုဒၶယမွာ ၁၈၁ ဘတ္၊ ခြန္ေခးန္မွာ ၁၅၇ ဘတ္၊ ရေနာင္းမွာ ၁၅၇ ဘတ္နဲ႔ ဆာရာဘူရီမွာ ၁၈၄ ဘတ္ တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ မယ္ေဟာင္စြန္၊ ဆူခုိထုိင္း၊ ခ်င္း႐ုိင္း၊ ပက္ခ်ာဘြန္းနဲ႔ဥထုိင္းဌာနီတုိ႔မွာေတာ့ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခေတြ နဂုိအတုိင္း ဆက္ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

0 comments:

ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႕
ေရာင္ျခည္ဦး- အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ | Edit (Ycowa) Temples By