" *လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ ေမြးလာကတည္းက လူတိုင္းရျပိးသားျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုတာလဲ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တိုက္ယူမွရမယ္။ မညီမွ်မႈနဲ႕မတရားမႈဆိုတာအဆိုးရြားဆံုးအၾကမ္းဖက္မႈပဲ။ အမွန္တရားနဲ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္မႈဟာျမင့္ျမတ္တယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္သို႕မဟုတ္ေသျခင္းတရားသာငါ့ကိုေပးပါ။*"

Monday, December 7, 2009

၇-၁၂-၀၉ ရက္ေန႔ညက မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည့္ ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္ ဘူမိေဘာအဒူ ယာဒက္၏ (၈၂)ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ပြဲတြင္ လာေရာက္သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည့္ ျမန္မာအဆိုေတာ္ ေဇာ္ပိုင္ႏွင့္ေရဗကၠ၀င္း တို႔ကိုေဒသတြင္းေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား(၈)ေထာင္ခန္႔ လာေရာက္ အားေပးေနၾကသည့္ ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား။
ပံု(၁)


ပံု(၂)


ပံု(၃)


ပံု(၄)ပံု(၅)


0 comments:

ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႕
ေရာင္ျခည္ဦး- အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ | Edit (Ycowa) Temples By