" *လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ ေမြးလာကတည္းက လူတိုင္းရျပိးသားျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုတာလဲ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တိုက္ယူမွရမယ္။ မညီမွ်မႈနဲ႕မတရားမႈဆိုတာအဆိုးရြားဆံုးအၾကမ္းဖက္မႈပဲ။ အမွန္တရားနဲ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္မႈဟာျမင့္ျမတ္တယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္သို႕မဟုတ္ေသျခင္းတရားသာငါ့ကိုေပးပါ။*"

Friday, January 15, 2010ကမ္းနားတြင္ ေသနတ္ပစ္မွဳ တခုျဖစ္ပြား
ဇန္န၀ါရီလ ၉ရက္ေန႕က ကမ္းနားစၾကႍ တြင္ သားၾကီး (အမိုးနီ စက္ရံု တြင္ အလုပ္ လုပ္ခဲ့
ဘူးသူ) ထိုင္ေနစဥ္ အမည္မသိ အရပ္၀တ္ ၂ဦး က အတင္း ၀င္ေရာက္ ဖမ္းခ်ဴပ္ထုိးႀကိတ္
ခဲ့ ရာ သားၾကီး က အတင္း ရုန္းထြက္ျပီး အနီးအနားရွိ လူမ်ားအား အကူအညီ ေတာင္းရာ
လူအခ်ိဳ႕ ေရာက္ လာစဥ္ လူ၂ဦး ထဲမွ တေယာက္က ေသနတ္ထုတ္ ၍ အနားကပ္ရင္ ပစ္မယ္ ဟု ျခိမ္းေျခာက္ သျဖင့္ မည္သူမွ မ၀င္ေရာက္ ရဲဘဲ ရွိစဥ္ သားၾကီးက ခ်ဳပ္ထားသူ
လက္မွ ရုန္းထြက္ျပီး လူအုပ္ၾကား ထဲ ေျပး၀င္ သျဖင့္ ေနာက္မွ ေသနတ္ ျဖင့္ ၂ခ်က္ပစ္လိုက္ရာ ၁ခ်က္မွာေနာက္ေက်ာယာဘက္သုိ႔ထိမွန္သြားၿပီး
လဲၾက သြားသျဖင့္ အနီးရွိ ကုန္ထမ္း သမား ကေလးတဦး က သူ ယခင္က အလုပ္လုပ္ ခဲ့
ဘူးေသာ စက္ရုံ သို႕ သြား၍ အေၾကာင္းၾကား ေပးခဲ့ ပါသည္။ စက္ရုံ မွ အလုပ္သမားမ်ား
ေရာက္လာျပီး ေဆးရုံသို႕ ပို႕ေပးခဲ့ ရပါသည္၊ ေဆးရုံေရာက္ျပီး ၃း၃၀ ခန္႕တြင္ ခြဲစိတ္ခန္း
သို႕၀င္ျပီး ၆း၃၀ ခန္႕တြင္ အေရးေပၚသို႕ ျပန္ေရာက္ခဲ့ ပါသည္၊ ေဆးရုံက ၅၀ရာခိုင္ႏွန္း
ေကာင္းသြား ျပီဟု ေျပာေသာ္လည္း ၇း၃၀ ခန္႕ တြင္ ေသဆံုး သြားပါ သည္။
မည္သည့္ အေၾကာင္းဟု ေသခ်ာစြာ မေျပာႏွိုင္ေသးပါ။
ခ်မ္းေျမ႕ခင္။

0 comments:

ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႕
ေရာင္ျခည္ဦး- အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ | Edit (Ycowa) Temples By