" *လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ ေမြးလာကတည္းက လူတိုင္းရျပိးသားျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုတာလဲ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တိုက္ယူမွရမယ္။ မညီမွ်မႈနဲ႕မတရားမႈဆိုတာအဆိုးရြားဆံုးအၾကမ္းဖက္မႈပဲ။ အမွန္တရားနဲ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္မႈဟာျမင့္ျမတ္တယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္သို႕မဟုတ္ေသျခင္းတရားသာငါ့ကိုေပးပါ။*"

Thursday, April 9, 2009ႏိုင္ငံတကာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမား မ်ားေန႔ကို ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ေရာင္ျခည္ ဦး႐ုံးတြင္ ၂၁.၁၂.၂၀၀၈ ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၈၀ ခန္႕တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ လူ႕ေဘာင္သစ္ ဒီမို ကရက္တစ္ပါတီမွ အေထြေထြအတြင္းေရး မွဴး ဦးေငြလင္းက ႏိုင္ငံတကာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားေန႕ျဖစ္ေပၚလာပုံကို ရွင္း လင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ မပ္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမဲေဆာက္တာ၀န္ခံ ကိုေအး မွ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာ မ်ားအေၾကာင္း၊အလုပ္သမားမွတ္ပုံတင္ ကိစၥမ်ားကိုရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမား မ်ားအဖြဲ႕မွ ေခတၱ ႐ုံးတာ၀န္ခံ ကိုေထြးႏိုင္က ႏိုင္ငံတကာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားေန႔က်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေျပာၾကား ခဲဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား အခ်င္းခ်င္းစည္းလုံး ညီ ညြတ္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဂိမ္းကစားျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမား မ်ားအဖြဲ႕မွ ကိုေက်ာ္ဇင္က ေက်းဇူးတင္ စကားကိုေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသူ မ်ားကို အေကြၽးအေမြးျဖင့္ ဧည့္ခံကာ အခမ္း အနားကို ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

0 comments:

ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႕
ေရာင္ျခည္ဦး- အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ | Edit (Ycowa) Temples By