" *လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ ေမြးလာကတည္းက လူတိုင္းရျပိးသားျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုတာလဲ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တိုက္ယူမွရမယ္။ မညီမွ်မႈနဲ႕မတရားမႈဆိုတာအဆိုးရြားဆံုးအၾကမ္းဖက္မႈပဲ။ အမွန္တရားနဲ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္မႈဟာျမင့္ျမတ္တယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္သို႕မဟုတ္ေသျခင္းတရားသာငါ့ကိုေပးပါ။*"

Thursday, April 9, 2009

ျပည္တြင္းမွ ေရွ႔ေနတဦး ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္သို့ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာ

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ လႈပ္ ရွားေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ဖမ္းဆီးခံႏိုင္ငံ ေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအား ေရွ႕ေနအျဖစ္ အခ မဲ့ လိုက္ပါကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေန ေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္း အား စစ္အစိုးရက မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ရန္ႀကိဳးစားေသာေၾကာင့္ ထိုင္းျမန္မာ နယ္ စပ္သို႕ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာခဲသည့္ ကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တရပ္ကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕က ထိုင္း ျမန္မာ နယ္စပ္တေနရာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ လိႈင္သာ ယာ တရား႐ုံးက တရားစီရင္ေရးကို ေႏွာင့္ ေႏွးေအာင္ျပဳလုပ္သည္ဟူေသာ စြဲခ်က္ျဖင့္ ေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္းအား ျပစ္မႈဆိုင္ရာအက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၂၈ ျဖင့္ မ်က္ကြယ္ေထာင္ဒဏ္ ၆ လခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု သတင္းေထာက္မ်ား ကို ေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္းက ေျပာၾကားပါ သည္။ ထိုစြဲခ်က္အား တရားရင္ဆိုင္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္သို႕ တရား႐ုံးမွ ျပန္လည္ခ်ိန္းဆိုခဲ့ရာတြင္ ၄င္းေန႔မေရာက္ခင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္တြင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ ေႏွာင္ရန္ႀကိဳးစားေသာေၾကာင့္ ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္သို႕ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ၄င္းကေျပာပါသည္။ဆက္လက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္သည္ တရားမွ်တမႈမရွိဘဲ လုံး၀ ပ်က္ စီးယိုယြင္းေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။ ထို႕အတြက္ေၾကာင့္ တရားမွ်တေသာ တရားစီေရးအာဏာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေပၚ ေပါက္လာသည္အထိ ဆက္လက္ႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္သြားမည္ဟု ေရွ႕ေန ေစာေက်ာ္ ေက်ာ္မင္းမွေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သတင္းစာ ရွင္း လင္းပြဲကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

ေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္းသည္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လူငယ္အဖြဲ႕၀င္ တဦး ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားေနသူမ်ား၏ အမႈ မ်ားကို လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနသူ တဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္ (ဗညား)<

0 comments:

ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႕
ေရာင္ျခည္ဦး- အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ | Edit (Ycowa) Temples By