" *လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ ေမြးလာကတည္းက လူတိုင္းရျပိးသားျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုတာလဲ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တိုက္ယူမွရမယ္။ မညီမွ်မႈနဲ႕မတရားမႈဆိုတာအဆိုးရြားဆံုးအၾကမ္းဖက္မႈပဲ။ အမွန္တရားနဲ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္မႈဟာျမင့္ျမတ္တယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္သို႕မဟုတ္ေသျခင္းတရားသာငါ့ကိုေပးပါ။*"

Saturday, May 2, 2009

မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ ေမေဒးေနအခန္းနားအလုပ္သမား ၆၀၀ေက်ာ္တက္ေရာက္

Girl vs Handgun
မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ ေမေဒးေန႕အခန္းနား အလုပ္သမား ၆၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္

(၁၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားမ်ားေန႕ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမား ရံုးတြင္ စည္ကားစြာက်င္းပခဲ့သည္။ ေရာက္ျခည္ဦး အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ဦးမိုးေဆြမွ ေမေဒးေန႕အမွာ စကားေျပာ ၾကားရာတြင္ ေမေဒးေန႕ က်င္းပရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ၊ မတရားမႈႏွင့္ မမွ်တ မႈမ်ားေၾကာင့္ ကမာၻ႕အႏွံအျပားတြင္ အလုပ္သမားတိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ရွိေနဆဲဲ ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ အခြင့္အေရးအတြက္ မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္ ရုန္းထတိုက္ပြဲ ၀င္ၾက ရန္ေျပာၾကားသြားသည္။
အလုပ္သမားေန႕အခန္းနားတြင္ မိုးႀကိဳးသတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္မွ ေမေဒးေန႕ ျဖစ္ေပၚလာပံု သမိုင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား ယခုလို တစုေ၀းတည္း ေတြ႕ဆံုရတာ အလုပ္သမားထုရဲ႕ အင္သစ္အားသစ္ေတြ အျဖစ္ခံစားရေၾကာင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား စည္လံုးညီညြတ္ရန္အတြက္ ေျပာၾကားသြားပါသည္။ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒုတိယ အတြင္းေရးမႈး ဦးေငြလင္းမွလည္း လူ႕အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အလုပ္သမားတို႕၏ အခန္းဂ႑ မည္မွ် အေရးႀကီးေၾကာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမား လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ စပ္ဆက္ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။
ပန္းရံု(စက္ခ်ဳပ္ရံု)မွ အလုပ္သမားတစ္ဦးမွလည္း လက္ရွိလုပ္ငန္းခြင္ စက္ရံုအတြင္း ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အေျခေနမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဟိုင္းရတ္(သိုးေမြး)စက္ရံုမွ အလုပ္သမား တဦးကလည္း လက္ရွိ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး တိုက္ပြဲ၀င္ေနမႈ အေျခအေနကို ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ထိုင္းစန္းသိုးေမႊး စက္ရံုမွအလုပ္သမားတစ္ဦးကလည္း ၄င္းတို႕အခြင့္အေရးအတြင္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ရာတြင္ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရေသာ အခက္ခဲ ျပႆာနာမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ မည္သို႕ေအာင္ပြဲ ရရွိခဲ့ပံု တို႕ကို ေျပာၾကားသြားခဲ့ၾကသည္။
ေမေဒးေန႕အခန္းအနားကို အလုပ္သမား ၆၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကို သံခ်ပ္္ထိုး သရုပ္ေဖာ္မႈမ်ား၊ ပေဟဌိအစီစဥ္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားအား ကံစမ္းမဲေဖာက္ေပးျခင္း ေပ်ာ္ပြဲရြင္ပြဲမ်ား၊ အေကၽြးအေမြးမ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံ ခဲ့ၾကသည္။
ယခုႏွစ္ ၁၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ေမေဒးေန႕ အခန္းနားကို ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ (YCOWA) အႏွင့္ အတူ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (DPNS) ၊ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသမီးသမဂၢ BWU ၊ အေ၀းေရာက္ဧရာ၀တီအသင္း(OIA)၊ MAP Foundation၊ ရခိုင္အလုပ္သမားသမဂၢ (AWU)၊ ရခိုင္အလုပ္သမား လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ (ALC) ၊ ပန္းဂံေကာ္ (PKGWA) စေသာ အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔႔ ျဖင့္ ပူးေပါင္း က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

0 comments:

ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႕
ေရာင္ျခည္ဦး- အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ | Edit (Ycowa) Temples By