" *လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ ေမြးလာကတည္းက လူတိုင္းရျပိးသားျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုတာလဲ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တိုက္ယူမွရမယ္။ မညီမွ်မႈနဲ႕မတရားမႈဆိုတာအဆိုးရြားဆံုးအၾကမ္းဖက္မႈပဲ။ အမွန္တရားနဲ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္မႈဟာျမင့္ျမတ္တယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္သို႕မဟုတ္ေသျခင္းတရားသာငါ့ကိုေပးပါ။*"

Tuesday, February 9, 2010

လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္တြင္ အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပ လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္တြင္ အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပ

ဆႏၵျပေနတဲ့ေနရာကေတာ့ Main Industrial နဲ႔၀န္းက်င္မွာ ျဖစ္ yes( အထည္ခ်ဳပ္။ သၾကားလုံး။ အျခားလူသုံးကုန္မ်ား ) ။ အိုဘယ္ ( အထည္ခ်ဳပ္။ စက္ကရိယာ ပစၥည္း။ အျခားလူသုံးကုန္ ) ။ သုံးထပ္ စတဲ့စက္ရုံကအလုပ္သမားေတြ ဆႏၵျပေနတာျဖစ္ ။ ဆႏၵျပဦးေရ ၂၀၀၀ ၀န္းက်င္တြင္ရွိသည္။
ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား
၁- လစာကိုတေသာင္းထပ္ေဆာင္းေပးရန္
၂- လုပ္ခအခ်ိန္ေလွ်ာ့ေပးရန္ ( လက္ရွိ လုပ္ေနရသည့္အခ်ိန္ နံက္ ရ နာရီခြဲမွ ည၁၁ နာရီခြဲထိ ) ။
၃- အလုပ္သမားမ်ားစားေသာက္ေနထိုင္သည့္ေနရာမ်ားသန္႔ရွင္းေရး
- ညွိႏႈိင္းခ်က္မ်ားအဆင္ေျပေနသည္ဟုသိရ ။ လစာတေသာင္းထပ္တိုးေပးေရး ကိစၥ ယခုတိုင္ေျပာဆိုေနဆဲျဖစ္ ။
လုံၿခံဳေရးအေျခအေန
- ရဲလုံထိန္းကါး ၃၈ စီး
- မီးသတ္ ၄ စီး
- အခ်ဳပ္ကါး ၄ စီး
လႈိင္သာယာ စက္မႈ ့ဇံု( ၃ ) အမွတ္ ၃ / ၃၆ ရွိ ျမဖက္ရွင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္ ဆႏၵျပေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီမွ ေန၍ မီးသတ္ကားမ်ား အခ်ဳပ္ကားမ်ား လံုထိန္းရဲ အင္အား တေထာင္ေက်ာ္ သံုး၍ ႏွိမ္နင္းရန္ သြားေနပါသည္။

0 comments:

ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႕
ေရာင္ျခည္ဦး- အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ | Edit (Ycowa) Temples By