" *လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ ေမြးလာကတည္းက လူတိုင္းရျပိးသားျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုတာလဲ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တိုက္ယူမွရမယ္။ မညီမွ်မႈနဲ႕မတရားမႈဆိုတာအဆိုးရြားဆံုးအၾကမ္းဖက္မႈပဲ။ အမွန္တရားနဲ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္မႈဟာျမင့္ျမတ္တယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္သို႕မဟုတ္ေသျခင္းတရားသာငါ့ကိုေပးပါ။*"

Tuesday, February 9, 2010

လႈိင္သာယာ စက္မႈ ့ဇံု( ၃ ) အမွတ္ ၃ / ၃၆ ရွိ ျမဖက္ရွင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္အလုပ္သမား ၂၀၀၀ ခန္႔ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိ


လႈိင္သာယာ စက္မႈ ့ဇံု( ၃ ) အမွတ္ ၃ / ၃၆ ရွိ ျမဖက္ရွင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္အလုပ္သမား ၂၀၀၀ ခန္႔ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိျပဳလုပ္ေနသည္ဟု သိရပါသည္။

ေတာင္းဆုိေနေသာအခ်က္မ်ားမွာ ၃ ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ၁- လစာကိုတေသာင္းထပ္ေဆာင္းေပးရန္
၂- လုပ္ခအခ်ိန္ေလွ်ာ့ေပးရန္ ( လက္ရွိ လုပ္ေနရသည့္အခ်ိန္ နံက္ ရ နာရီခြဲမွ ည၁၁ နာရီခြဲထိ ) ။
၃- အလုပ္သမားမ်ားစားေသာက္ေနထိုင္ သည့္ေနရာမ်ားသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေပးရန္ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ညွိႏႈိင္းခ်က္မ်ားအဆင္ေျပေနသည္
ဟုသိရသည္ ။ လစာတေသာင္းထပ္တိုးေပးေရး ကိစၥ ယခုတိုင္ေျပာဆိုေနဆဲျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း ထပ္မံသိရွိရပါသည္။
လုံၿခံဳေရးအေျခအေန သိပ္မေကာင္းဘူးဟု အမီးပါတ္ဝန္းက်င္ ေနထုိင္သူမ်ားကေျပာသည္။

- ရဲလုံထိန္းကါး ၃၈ စီး
- မီးသတ္ ၄ စီး
- အခ်ဳပ္ကါး ၄ စီး လႈိင္သာယာ စက္မႈ ့ဇံု( ၃ ) အမွတ္ ၃ / ၃၆ ရွိ ျမဖက္ရွင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္ ဆႏၵျပေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီမွ မီးသတ္ကားမ်ား အခ်ဳပ္ကားမ်ား လံုထိန္းရဲ အင္အား တေထာင္ေက်ာ္ သံုး၍ ႏွိမ္နင္းရန္ သြားေနပါသည္။

ယခု အခင္းျဖစ္ပြားေနေသာ ေနရာအနီးတဝုိက္ကုိ မည္သူမွ သြားလာခြင့္မျပဳေၾကာင္း တားျမစ္အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

ထပ္မံေဖာ္ျပပါမည္ ယခုသိရွိသေလာက္ကုိ သာေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္ လြဲေခ်ာ္မႈအနည္းငယ္ရွိပါက မိမိ အျပစ္သာပင္ျဖစ္ပါသည္။

0 comments:

ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႕
ေရာင္ျခည္ဦး- အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ | Edit (Ycowa) Temples By