" *လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ ေမြးလာကတည္းက လူတိုင္းရျပိးသားျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုတာလဲ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တိုက္ယူမွရမယ္။ မညီမွ်မႈနဲ႕မတရားမႈဆိုတာအဆိုးရြားဆံုးအၾကမ္းဖက္မႈပဲ။ အမွန္တရားနဲ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္မႈဟာျမင့္ျမတ္တယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္သို႕မဟုတ္ေသျခင္းတရားသာငါ့ကိုေပးပါ။*"

Thursday, September 10, 2009

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အလုပ္လက္မဲ႕ျဖစ္မႈ အဆိုးရြားဆံုးအေျခအေနမွ တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ စီးပြားေရးက ဧၿပီလ တြင္ အလုပ္ေနရာ ၅၃၉၀၀၀ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရာ လြန္ခဲ့သည့္လမ်ား ကထက္ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာအသြင္လကၡဏာက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ အလုပ္သမားေစ်းကြက္မွာ ျပန္လည္တိုး တက္မႈရွိလာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ အလုပ္ သမား၀န္ႀကီးဌာန၏အဆိုအရ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းသည္ ၈ ဒသမ ၉ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ေနျခင္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္မတ္လ က ၈ဒသမ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ ထပ္မံျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ သည္ဟုဆိုသည္။
၂၀၀၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုတြင္ လူေပါင္း ၅ဒသမ ၇သန္းခန္႔ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပညာေရးဌာန၊ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈဌာန ႏွင့္ အစိုးရ႐ံုးဌာနမ်ားတြင္ အလုပ္သမား ငွားရမ္းအသံုးျပဳေန ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ စီးပြားေရးပညာရွင္ ခရစ္ရပ္ကီက စီးပြားေရးမွာ အလွည့္အေျပာင္းကာလကို ေရာက္ေနၿပီး အလုပ္သမားေစ်း ကြက္ စတင္တိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္လာဖြယ္ရွိသည္ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ အလားတူပင္ အဆိုးရြားဆံုး စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ အေျခအေနမွ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ေက်ာ္လႊား ႏိုင္ဖြယ္ရွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။
၂၀၀၈ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းကာလတြင္ စားသံုးသူ သံုးစြဲမႈထိုးက်သြားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ ပထမသံုးလပတ္ ကာလတြင္ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီက ရရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ားအရ အိမ္ရာေစ်းကြက္မွာ ယခင္ ကထက္ပို၍ အေျခအေန သာသာယာယာရွိလာခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ဗဟိုဘဏ္အႀကီးအကဲ ဘင္ဘာနန္ကီက အခ်က္ အခ်ာက်ေသာ ေငြေရးေၾကးေရးသာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိပါက ယခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ အဆံုးသတ္ဖြယ္ရွိသည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိပ္တန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈမန္ေနဂ်ာ ေဂ်မူလာက အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းအေရအတြက္ ထိတ္လန္႔စိုးရြံ႕စရာကိန္းဂဏန္းပမာဏျဖစ္ၿပီး ထိုထက္ပို၍ အထြတ္အထိပ္သို႔ေရာက္ရွိလာမည္ဆိုပါက လံုး၀ဥႆံုအဆိုး ရြားဆံုးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရဖြယ္ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
[Ref:Internet]/KH
မွတဆင့္ျမန္မာျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။(ေနာင္ေနာင္)

0 comments:

ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႕
ေရာင္ျခည္ဦး- အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ | Edit (Ycowa) Temples By