" *လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ ေမြးလာကတည္းက လူတိုင္းရျပိးသားျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုတာလဲ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တိုက္ယူမွရမယ္။ မညီမွ်မႈနဲ႕မတရားမႈဆိုတာအဆိုးရြားဆံုးအၾကမ္းဖက္မႈပဲ။ အမွန္တရားနဲ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္မႈဟာျမင့္ျမတ္တယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္သို႕မဟုတ္ေသျခင္းတရားသာငါ့ကိုေပးပါ။*"

Wednesday, March 10, 2010

အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အလုပ္သမား သပိတ္မ်ားကုိ ျမန္မာအစုိးရ ၿဖိဳခဲြ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပ အလုပ္သမားမ်ားကုိ တားဆီးရန္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္နင္းေရး တပ္ဖဲြ႕မ်ားကုိ တပ္ျဖန္႔ထားသည္။ အလုပ္သမားမ်ားက ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန ႏွင့္ လုပ္ခလစာ တုိးျခင္းကုိ လုိလားေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဆုိင္ကလံုး နာဂစ္အလြန္ ကာလမွာ ၂ ႏွစ္ခန္႔ ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း လူဦးေရ ငါးသိန္း (၅၀၀၀၀၀) ခန္႔မွာ အုိးအိမ္မဲ့ ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး အိမ္ျပန္ေဆာက္ရန္ လံုေလာက္ေသာ ေငြလည္း မရွိၾကပါ။

ျမန္မာ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ုံမ်ားမွ အလုပ္သမားတုိ႔၏ ဆႏၵျပ အံုႂကြမႈမ်ားသည္ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ သူမ်ားအား လံုၿခံဳေရးတုိးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕မ်ား၊ အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္နင္းေရး တပ္ဖဲြ႕မ်ား သက္ဆုိင္ရာ နယ္ေျမတြင္ တပ္ျဖန္႔ ထားရန္ ဖိအား ေပးသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။ ေနာက္ဆံုး ဆႏၵျပမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အလုပ္သမားမ်ားက ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ခလစာ တုိးေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာအစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ားက ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားကုိ လစာ ၂၀၀၀၀ က်ပ္ တုိးေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းက အလုပ္သမားမ်ား၏ ေဒါသကုိ ဆြေပးသကဲ႔သို႔ ျဖစ္ခဲ့သည္။

အဂၤါေန႔က အင္းစိန္ အေနာက္ပုိင္း Sky အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ုံမွ စတင္ခဲ့ေသာ ဆႏၵျပမႈတြင္ စက္႐ုံ အလုပ္သမား ၁၀၀ ခန္႔က လုပ္ငန္းခြင္ မဝင္ဘဲ ဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီး အေျခခံလစာ တုိးေပးရန္ အခ်ိန္ပုိ လုပ္ခ ေၾကး ပုိေပးရန္ႏွင့္ အစုိးရ႐ုံး ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အနားေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။

"အဲဒီစက္႐ုံမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာက မၿပီးေသးဘူး" ဟု ေျပာၾကားသူမွာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ UMFCCI မွ အရာရွိႀကီး တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး အစုိးရ အရာရွိမ်ား၊ စက္႐ုံပုိင္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသည္ လတ္တေလာတြင္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္၍ ညိႇႏႈိင္းေနၾကသည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕လယ္ႏွင့္ ကီလုိမီတာ အနည္းငယ္သာ ေဝးေသာ လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္မွ အလုပ္သမား ဦးေရ ေထာင္ဂဏန္းခန္႔ ဆႏၵျပမႈမ်ား ယခင္အပတ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ အၿပီးတြင္ ယခုဆႏၵျပမႈ ထပ္မံ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ နယ္ေျမတြင္ အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္နင္းေရးရဲမ်ား ရာဂဏန္းခန္႔ ေနရာယူထားသည္။

လစာေငြ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ တုိးေပးရန္ အလုပ္သမားမ်ားက ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကကာ အလုပ္ရွင္ မ်ားက အဆုိပါ ပမာဏ၏ တစ္ဝက္ကုိ တုိးေပးရန္ သေဘာတူၿပီးေနာက္ ဆႏၵျပမႈ ၿပီးဆံုးသြားသည္ဟု ဆုိသည္။

အလုပ္သမားမ်ားက အခ်ိန္ပုိ လုပ္ခ ၁၀၀ က်ပ္ တုိးေပးရန္ႏွင့္ အေျခခံလစာ တုိးေပးရန္ လုိလား ေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။

အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္နင္းေရး ရဲကားမ်ား၊ ရဲ အခ်ဳပ္ကားမ်ားႏွင့္ မီးသတ္ကားမ်ား အဆုိပါ စက္႐ုံ အနီးတြင္ ေနရာယူထားဆဲ ျဖစ္သည္။

ပုိ၍ ဆုိးလာေေသာ အခ်က္မွာ ဆင္းရဲ မဲြေတမႈက ျပည္သူလူထုအေပၚ ဆက္လက္ ဖိစီး ႏွိပ္စက္ ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ နာဂစ္အၿပီး ၂ ႏွစ္ခန္႔ ၾကာသည့္ တုိင္ေအာင္ ျပည္သူတုိ႔မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မဲ့ေနဆဲ၊ အိမ္ယာ မဲ့ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

International Organization for Migration ၏ အဆုိအရ လူဦးေရ ၅ သိန္းခန္႔မွာ စားစရာမွ လဲြ၍ အိမ္ျပန္ေဆာက္ရန္ ေငြ မရွိၾကေသာေၾကာင့္ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေနၾကသည္ဟု သိရသည္။

၂၀၀၈ ေမလက ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ နာဂစ္ ဆုိင္ကလံုးေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူေပါင္း ၁၄၀၀၀၀ ခန္႔ အသက္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၿပီး လူဦးေရ ၂.၄ သန္းခန္႔ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

0 comments:

ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႕
ေရာင္ျခည္ဦး- အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ | Edit (Ycowa) Temples By